Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Ševčík, Andrej
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom fuzzy modelov na podporu rozhodovania pre výber najvhodnejších dodávateľov pre firmu PSL, a.s. Popisuje metódy a postupy tvorby modelov v prostredí MS Excel a MATLAB. Cieľom je vytvoriť ...
 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Minár, Lukáš
  Táto diplomová práca sa zaoberá hodnotením dodávateľov a výberom najlepšieho z nich pre spoločnosť Fast & Healthy food services, s.r.o. Popisuje metódy a postup tvorby modelov za pomoci využitia fuzzy logiky. Cieľom je ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Pafkovičová, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem a vytvořením dvou rozhodovacích systémů, které mohou být nápomocny při hodnocení dodavatelů a výběru nejvhodnějšího z nich. Oba modely, jak model, vytvořený v prostředí MS Excel, tak model ...
 • Use of Genetic Algorithms in Economic Decision Making Processes 

  Novotná, Veronika; Luhan, Jan; Budík, Jan (Česká společnost pro systémovou integraci, 2011-05-13)
  The article deals with the use of genetic algorithms in economic decision-making processes and focuses on the system of designing an investment portfolio. The application part shows a case study in which an investment ...
 • Vyhodnocení investic s využitím fuzzy logiky 

  Machová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice pomocí pokročilé metody analýzy a modelování pro hodnocení nejvhodnější nabídky. Obsahem práce je navrhnout a následně vytvořit dva rozhodovací systémy, které budou používat ...