Now showing items 1-10 of 10

 • Automatizace MitM útoku pro dešifrování SSL/TLS 

  Marušic, Marek
  Protokoly SSL/TLS sú používané pre šifráciu sieťovéhej prevádzky. Poskytujú bezpečnú komunikáciu medzi klientmi a servermi. Komunikácia môže byť odpočúvaná pomocou MitM útoku. Táto práca je zameraná na atuomatizovanie MitM ...
 • Is Information On Secure Hard Disk Drive Only Yours? 

  Arm, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper focuses on security of information saved on hard disk drives using encryption. The posibilities of information protection are outlined. Security of using AES cipher algorithm is discussed and some possible attacks ...
 • Možnosti narušení bezpečnosti bezdrátové přístupové sítě 

  Špidla, Milan
  Diplomová práce „Možnosti narušení bezpečnosti bezdrátové přístupové sítě“ se zabývá problematikou bezdrátových přístupových sítí, které jsou v současné době velice rozšířené. Hlavním cílem je realizace útoků na bezdrátovou ...
 • Návrh a implementace šifry Twofish na síťové kartě FPGA 

  Cíbik, Peter
  Táto bakalárska práca sa venuje implementácii blokovej šifry Twofish na platformu FPGA v jazyku VHDL. Úvod práce sa zaoberá teoretickými základmi šifrovania a blokových módov symetrických šifier, platformy FPGA a následne ...
 • Post-kvantová kryptografie na omezených zařízeních 

  Matula, Lukáš
  V posledních letech dochází k velkému technologickému vývoji, který mimo jiné přináší návrhy a realizace kvantových počítačů. V případě využití kvantových počítačů je dle Shorova algoritmu velmi pravděpodobné, že matematické ...
 • Robust Image Encryption Based on Balanced Cellular Automaton and Pixel Separation 

  Tralic, D.; Grgic, S. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-09)
  The purpose of image encryption is to protect content from unauthorized access. Image encryption is usually done by pixel scrambling and confusion, so process is possible to reverse only by knowing secret information. In ...
 • Simulace šifrovacích algoritmů pomocí FPGA 

  Németh, František
  Bakalárska práca sa zaoberá so šifrovacím štandardom AES a následným návrhom šifrovacej a dešifrovacej komponenty vybratých operačných módoch v jazyku VHDL. V teoretickej časti práce je podrobnejšie rozoberatý fungovanie ...
 • Softwarová podpora výuky kryptografie 

  Stančík, Peter
  Cílem této diplomové práce bylo prostudování, výběr a popis technik vhodných pro názornou počítačovou výuku kryptografie. Pro tyto zvolené techniky měla být nalezena pedagogicky vhodná prezentace jejich principu a použití. ...
 • Šifrování SMS pro mobilní komunikaci 

  Lisoněk, David
  Tato práce se zabývá problematikou šifrování krátké textové zprávy (SMS) v mobilní komunikaci. Úvod práce je vyhrazen přehledu prvků v GSM radiotelefonních sítí a přenosu SMS zpráv v ní. Další kapitola se věnuje popisu ...
 • Zabezpečení vysokorychlostních komunikačních systémů 

  Smékal, David
  Diplomová práce se zabývá šifrováním dat pomocí AES a jejich implementací pomocí jazyka VHDL na síťovou FPGA kartu. V teoretické části práce je vysvětlen algorimus šifrování AES, jeho jednotlivé kroky a použité operační ...