Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh řešení odprášení vykládací jámy uhlí 

    Zlámal, Tomáš
    Bakalářská práce řeší návrh řešení odsávání vykládací jámy uhlí. V návrhu jsou stanoveny potřebné odsávací výkony, určeny jednotlivé zdroje prašnosti a navrhnuty vhodné odsávací přípravky. K odsávání byla navrhnuta filtrační ...
  • Návrh zařízení pro snížení emisí tuhých znečišťujících látek 

    Barybina, Alina
    Tato bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části (1. a 2. kapitola) jsou popsané vlastnosti TZL, legislativa v České republice, principy odloučení částic a různé typy odlučovacích zařízení. ...