Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace procesu výroby vpusti 

    Staněk, Vojtěch
    Projekt řeší optimalizaci výroby rotačního výtažku s přírubou. Jedná se o kanalizační vpusť vyráběnou technologií tažení konvenčním nástrojem na dvě operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická Cr-Ni ocel 1.4301 ...
  • Optimalizace výroby součásti na hlubokotažném lisu 

    Rérych, Pavel
    Práce předkládá návrh technologie výroby odtokové vpusti. Jedná se o obdélníkový výtažek, kde její základní tvar je v současnosti tvořen na dvě tažné operace. Použitý materiál je korozivzdorná austenitická ocel 17 240 o ...