Now showing items 1-20 of 94

 • Analýza časových řad s využitím hlubokého učení 

  Hladík, Jakub
  Cieľom práce bolo vytvoriť nástroj pre predikciu časových radov s pomocou hlbokého učenia. V prvej časti práce je stručný popis hlbokého učenia a jeho porovnanie s klasickým strojových učením. V ďalšej časti sa nachádza ...
 • Analýza provozních dat a detekce anomálií při běhu úloh na superpočítači 

  Stehlík, Petr
  V posledních letech jsou superpočítače stále větší a složitější, s čímž souvisí problém využití plného potenciálu systému. Tento problém se umocňuje díky nedostatku nástrojů pro monitorování, které jsou specificky přizpůsobeny ...
 • Anotace obrazu s použitím hlubokého učení 

  Zarapina, Natalya
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a programu typu klient-server pro klasifikaci a lokalizaci určitých elementů vyskytujících se na předložených obrazcích. Program načítá sadu obrázků a s využitím hlubokého učeni ...
 • Aplikace metody Mean Normalized Stochastic Gradient Descent pro rozpoznávání řeči 

  Klusáček, Jan
  Umělé neuronové sítě jsou v posledních letech na vzestupu. Jednou z možných optimalizačních technik je mean-normalized stochastic gradient descent, který navrhli Wiesler a spol. [1]. Tato práce dále vysvětluje a zkoumá ...
 • Augmentation Technique For Artificial Phase-Contrast Microscopy Images Generation For The Training Of Deep Learning Algorithms 

  Mívalt, Filip (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  Phase contrast segmentation is crucial for various biological tasks such us quantitative, comparative or single cell level analysis. The popularity of image segmentation using deep learning strategies has been transferred ...
 • Automatic assessment of the cardiomyocyte development stages from confocal microscopy images using deep convolutional networks 

  Škrabánek, Pavel; Zahradníková, Alexandra (PLOS, 2019-05-30)
  Computer assisted image acquisition techniques, including confocal microscopy, require efficient tools for an automatic sorting of vast amount of generated image data. The complexity of the classification process, absence ...
 • Automatická 3D segmentace obrazu mozku 

  Bafrnec, Matúš
  Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii neurónových sietí a teoretickému ...
 • Automatická detekce událostí ve fotbalových zápasech 

  Dvonč, Tomáš
  Táto diplomová práca popisuje metódy vhodné na automatickú detekciu udalostí z video sekvencií zameraných na futbalové zápasy. Prvá časť práce je zameraná na analýzu a vytvorenie postupov na extrakciu informácií z dostupných ...
 • Automatické strojové metody získávání znalostí z multimediálních dat 

  Mašek, Jan
  Kvalitní a efektivní zpracování rostoucího množství multimediálních dat začíná být v dnešní době stále více potřebné pro získání určité znalosti z těchto dat. Práce se zabývá výzkumem, implementací, optimalizací a ...
 • Biometrie s využitím snímků sítnice s nízkým rozlišením 

  Smrčková, Markéta
  Tato práce se zabývá návrhem metody pro biometrickou identifikaci ze snímků oční sítnice. První část práce je zaměřena především na principy a pojmy, využívané v biometrii, anatomii oka a metody pro biometrii sítnice. Je ...
 • Convolutional Neural Networks For Identification Of Axial 2d Slices In Ct Data 

  Vavřinová, Pavlína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This thesis deals with the classification of 2D axial slices in CT patient’s data. The classification is realized into six categories. The sphere of convolutional neural networks was used for this purpose and AlexNet network ...
 • Convolutional Neural Networks for Profiled Side-channel Analysis 

  Hou, S. R.; Zhou, Y. J.; Liu, H. M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-09)
  Recent studies have shown that deep learning algorithms are very effective for evaluating the security of embedded systems. The deep learning technique represented by Convolutional Neural Networks (CNNs) has proven to be ...
 • Deep Convolutional Networks For Oct Image Classification 

  Hesko, Branislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  In this work, OCT (optical coherence tomography) images are classified according to the present pathology into four distinct categories. Three different neural network models are used to classify images, each model is ...
 • Denoise Pre-Training For Segmentation Neural Networks 

  Kolarik, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper proposes a method for pre-training segmentation neural networks on small datasets using unlabelled training data with added noise. The pre-training process helps the network with initial better weights settings ...
 • Detekce a hodnocení zkreslených snímků v obrazových sekvencích 

  Vašíčková, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá detekciou a hodnotením skreslených snímok v retinálnych obrazových dátach. Teoretická časť obsahuje stručné zhrnutie anatómie oka a metód hodnotenia kvality obrazov všeobecne, ako aj konkrétne ...
 • Detekce intrakraniálních hemoragií v CT snímcích hlavy 

  Nemček, Jakub
  Práca sa zaoberá detekciou intrakraniálnych hemoragií a určením ich typov v CT snímkach hlavy. Popísaná metóda detekcie hemoragií je založená na využití série klasifikátorov prítomnosti a typu hemoragie v 2D CT rezoch z ...
 • Detekce osob a hodnocení jejich pohlaví a věku v obrazových datech 

  Dobiš, Lukáš
  Táto diplomová práca sa venuje automatickému rozpoznávaniu ludí v obrazových dátach s využitím konvolučných neurónových sieti na určenie polohy tváre a následnej analýze získaných dát. Výsledkom analýzy tváre je určenie ...
 • Detekce škodlivých webových stránek pomocí strojového učení 

  Šulák, Ladislav
  Táto práca sa zaoberá problematikou škodlivého kódu na webe so zameraním na analýzu a detekciu škodlivého JavaScriptu umiestneného na strane klienta s využitím strojového učenia. Navrhnutý prístup využíva známe i nové ...
 • Detekce významných bodů v medicínských obrazech pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Škandera, Juraj
  Táto práca sa zaoberá detekciou anatomických bodov z cefalometrických RTG snímkov pomocou konvolučných neurónových sietí. Program pracuje nad verejne dostupným datasetom, ktorý obsahuje bočné RTG snímky lebky. V rámci práce ...
 • Facial Expression Recognition Based on Multi-dataset Neural Network 

  Yang, B.; Li, Z.; Cao, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2020-04)
  Facial activity is the most powerful and natural means for understanding emotional expression for humans. Recent years, extensive efforts have been devoted to facial expression recognition by using neural networks. However, ...