Now showing items 1-20 of 22

 • Analýza rozložení stran textových dokumentů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Endrych, David
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nástroj pro analýzu rozložení stran textových dokumentů. Problém je řešen pomocí konvolučních neuronových sítí. Architekturou zvolenou v téhle bakalářské práci je architektura U-Net. ...
 • Anonymizace SPZ vozidel 

  Skřivánková, Barbora
  Při procházení online map jsou dnes dostupné i souvislé snímky prohlížených míst. Pokud jsou však snímky pořizovány ve veřejném prostoru, nacházejí se na nich také kolemjdoucí lidé a kolemjedoucí vozidla. Cílem této práce ...
 • Automatické hodnocení anglické výslovnosti nerodilých mluvčích 

  Gazdík, Peter
  Výuka anglickej výslovnosti s využitím počítača sa v súčasnej dobe stáva čoraz viac populárnejšou. Napriek tomu presnosť týchto systémov je stále pomerne nízka. Táto diplomová práca sa preto zameriava na zlepšenie existujúcich ...
 • Automatické rozpoznání akordů pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Nodžák, Petr
  Tato práce se zabývá automatickým rozpoznáváním akordů pomocí neuronových sítí. Tento problém byl rozdělen na dva podproblémy, první podproblém se zaměřuje na experimentální nalezení nejvhodnějšího akustického modelu a ...
 • Deep Learning for Object Detection 

  Pitoňák, Radoslav
  Táto práca sa zaoberá metódami použivanými na detekciu objektov ktoré používajú hlboké neurónové siete. Na začiatku sú popísané konvolučné neurónové siete a porovnané bežne používané metódy na detekciu objektov. V dalšej ...
 • Dereverberace založená na neuronových sítích 

  Karlík, Pavol
  V posledných rokoch sa rozrástlo využitie neurónových sietí v oblasti spracovania reči. Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou a vyhodnocovaním algoritmu na odstránenie dozvuku (reverberácie), ktorý využíva hlboké ...
 • Detektor hlavy v obraze 

  Svoboda, Jakub
  Detekce hlavy je důležitou součástí algoritmů pro detekci a identifikaci osob. Tato práce je zaměřena na detekci lidské hlavy v obraze pomocí neuronových sítí. Většina konvenčních detektorů dokáže detekovat objekty v omezené ...
 • Generování syntetického otisku prstu pomocí GAN 

  Dvořák, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá generováním syntetických otisků prstů za pomoci modelu založeném na principu generativních soupeřících sítí. Práce shrnuje základní teoretické informace z biometrie se zaměřením na otisky ...
 • Hluboké neuronové sítě pro klasifikaci objektů v obraze 

  Mlynarič, Tomáš
  Tato práce se zabývá klasifikací objektů v obraze s použitím hlubokých neuronových sítí. Jako algoritmus pro klasifikaci byla zvolena segmentace celé scény pracující na video sekvencích a využívající informace mezi dvěma ...
 • Hluboké neuronové sítě pro posilované učení v realtimové strategii 

  Barilla, Marco
  Strojové učenie je jedna z najrýchlejšie napredujúcich odvetví dnešnej vedy. Je to podoblasť umelej inteligencie ktorá sa zaoberá problémom, ako pomocou počítačov riešiť komplexné moderné problémy. Vo vývoji tohto odvetvia ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Stratil, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozpoznáváním tváří ve videu pomocí hlubokých neuronových sítí. Tato úloha je rozdělena na 2 části. První část se zabývá trénováním sítě, která vytváří kompaktní příznakový vektor reprezentující ...
 • Hluboké neuronové sítě pro rozpoznání tváří ve videu 

  Jeřábek, Vladimír
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním tváří ve videu pomocí neuronových sítí. Na začátku je popsán výběr a ověření konvolučních neuronových sítí pro generování příznakových vektorů z obrázků různých identit. V další části se ...
 • Identifikace chodců 

  Jurča, Jan
  Tato práce se zabývá identifikací osob z videa na základě rozpoznání postavy, obličeje a chůze. Pro rozpoznání postavy a chůze jsou využity předtrénované sítě. Zatímco k rozpoznání chůze je v rámci práce implementováno a ...
 • Modelování hudby na úrovni signálu pomocí WaveNetu 

  Slanináková, Terézia
  Práca sa zaoberá skúmaním možnosti modelovania hudby a reči pomocou WaveNetu, hlbokou neurónovou sieťou pre generovanie zvuku na úrovni signálu. Za pomoci existujúcich implementácií bol WaveNet netrénovaný na rôznych ...
 • Multi-Task Neural Networks for Speech Recognition 

  Egorova, Ekaterina
  První část této diplomové práci se zabývá teoretickým rozborem principů neuronových sítí, včetně možnosti jejich použití v oblasti rozpoznávání řeči. Práce pokračuje popisem viceúkolových neuronových sítí a souvisejících ...
 • Optimalizace hlubokých neuronových sítí 

  Bažík, Martin
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo navrhnúť, implementovať a analyzovať rôzne optimalizácie vybraných hlbokých neurónových sietí. Ich účelom bolo zlepšenie sledovaných parametrov neurónovej siete. Implementované optimalizácie ...
 • Posilované učení pro hraní robotického fotbalu 

  Bočán, Hynek
  Tato práce se zabývá tvorbou umělé inteligence schopné ovládat robotického hráče fotbalu simulovaného v prostředí SimSpark. Vytvořená umělá inteligence rozšiřuje již hotového agenta, který poskytuje implementaci základních ...
 • Sledování pohybu míče ve videu 

  Motlík, Matúš
  Táto diplomová práca sa zaoberá automatickou detekciou a sledovaním futbalovej lopty v zázname športového stretnutia. Na základe predstavených techník zameraných na sledovanie malých objektov vo vysokom rozlíšení sú navrhnuté ...
 • Vizuální systém pro detekci obsazenosti parkoviště pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Stránský, Václav
  Počet automobilů neustále roste a jejich parkování se čím dál více komplikuje. Ve městech proto začala vznikat inteligentní parkoviště. Tato práce se zabývá návrhem a implementací robustního systému pro analýzu obsazenosti ...
 • Zlepšování kvality digitalizovaných textových dokumentů 

  Trčka, Jan
  Cílem této práce je zvýšení úspěšnosti při rozpoznávání textových dokumentů. Práce je zaměřena především na texty nacházející se na degradovaném materiálu jako jsou noviny nebo staré knihy. K řešení tohoto problému jsou ...