Now showing items 1-2 of 2

  • Použité jaderné palivo - současnost a budoucnost jeho využití 

    Hruškovič, Jan
    Tato bakalářská práce se zabývá použitým jaderným palivem a možnostmi s jeho nakládáním. První kapitola se věnuje teoretickému úvodu, kde je vysvětlen jaderný palivový cyklus, popsán radioaktivní odpad a použité jaderné ...
  • Přenos tepla v úložném obalovém souboru a jeho vliv na okolí 

    Marcell, Jan
    Cílem této diplomové práce je řešení problematiky týkající se přestupu tepla v úložném obalovém souboru pro vyhořelé jaderné palivo. V první části jsou zhodnoceny způsoby koncepčního řešení úložných obalových souborů ...