Now showing items 1-8 of 8

 • Aplikace metod rozpoznávání obrazu v defektoskopii 

  Horák, Karel
  Řada průmyslových linek obsahuje kamerové inspekční systémy zvyšující jakost produkce. Předložená práce se proto zabývá aplikacemi metod počítačového zpracování obrazu v defektoskopii. Konkrétně se jedná o vyhodnocení ...
 • Diagnostika poruch železobetonových sloupů pomocí ultrazvukové metody 

  Hrabová, Kristýna; Hüblová, Sabina; Cikrle, Petr; Láník, Jaromír (Akademické nakladatelství CERM, 2021-01)
  Trvalá udržitelnost je velmi diskutovaným tématem po celém světě, souvisí nejen s množstvím odpadů a emisí spotřebovaných a vytvořených při výrobě stavebních materiálů, ale i s životností konstrukcí. Pro stavební konstrukce ...
 • Lokalizace vad svarů jeřábů 

  Zíka, Luboš
  Diplomová práce řeší problematiku kontroly vad svarů jeřábu. Cílem je rozbor nedestruktivních metod, sledování výskytu vad a jejich charakteru a návrh postupu opravy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V ...
 • Moderní diagnostické metody používané v defektoskopii 

  Vítámvás, Zdeněk
  Současná nedestruktivní defektoskopie nabízí rozmanité způsoby odhalování vad materiálu. Zvolením vhodné metody či vhodné kombinace zkoušek lze s dostatečnou přesností zjistit polohu a velikost vady. Pro vyšší pravděpodobnost ...
 • Moderní trendy a postupy v prozařovacích metodách v defektoskopii 

  Skřivánková, Vendula
  Předložená bakalářská práce se zabývá moderními trendy a postupy v prozařovacích metodách v defektoskopii, které se používají nebo se začínají používat v technické praxi. Nejprve jsou uvedeny principy konvenční (analogové) ...
 • Monitorování a analýza koroze výztužné oceli v železobetonových prvcích a konstrukcích akustickými metodami 

  Timčaková, Kristýna
  Disertační práce se zabývá studiem nedestruktivních akustických metod jako nástroje pro monitorování a analýzu koroze výztužné oceli v železobetonových prvcích. Pro tento úkol byly vybrány čtyři akustické metody – metoda ...
 • Practical Experience of Operational Diagnostics and Defectoscopy on Photovoltaic Installations in the Czech Republic 

  Mastný, Petr; Morávek, Jan; Drápela, Jiří (MDPI - Open Access Publishing, 2015-10-12)
  This paper is focused on the operation of PV power plants in the conditions of the CR. A final analysis of the operational measurements performed and potential approaches and methods applicable to operational diagnosis of ...
 • Ultrazvuk v diagnostice materiálů 

  Kristek, Michal
  Cílem semestrálního projektu je prostudovat fyzikální základy ultraakustiky a seznámit se s možnostmi využití ultrazvuku v diagnostice materiálů. Dále se seznámit s funkcemi a obsluhou ultrazvukového zařízení EPOCH LT od ...