Now showing items 1-6 of 6

 • Deformačně a napěťová analýza čelisti se zubním implantátem MTI 

  Petrlíková, Helena
  Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu čelisti s aplikovaným žiletkovým zubním implantátem firmy MTI*. V jejím úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury. Řešení deformace a napjatosti soustavy ...
 • Deformačně napěťová analýza fixátoru dolní končetiny Poldi 7 

  Pásek, Jiří
  Předkládaná diplomová práce se zabývá deformačně napěťovou analýzou fixátoru dolní končetiny typu Poldi VII a tibie, na kterou je aplikován. V práci je popsána tvorba modelu geometrie soustavy fixátoru s tibií, její ...
 • Deformačně napěťová analýza rotorového svazku synchronního generátoru 

  Bureš, Jiří
  Cílem této diplomové práce je zjištění rozložení napětí a deformace v plechách rotoro-vého svazku a v kritických místech opěrných tyčí synchronního generátoru. Počítány a vzá-jemně porovnány jsou výsledky výpočtu analytického, ...
 • Deformační a napěťová analýza segmentu páteře se zavedeným fixátorem 

  Mach, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá řešením a analýzou deformačních a napěťových stavů segmentu páteře se zavedeným fixátorem a páteře ve fyziologickém stavu. V práci je provedena rešeršní studie literárních zdrojů zabývajících ...
 • Pevnostní analýza řezných nástrojů 

  Petrlíková, Helena
  Tato práce je zaměřena na deformačně napěťovou analýzu řezného nástroje. V úvodu je provedena rešeršní studie dostupné literatury a odborných článků zaměřené na témata souvisejícím s řešením. Řešení deformace a napjatosticelé ...
 • Rešeržní studie lebečních implantátů a fixátorů 

  Vystrk, Tomáš
  Lebeční implantáty společně s fixátory slouží k obnově funkčnosti poškozeného místa lebky, u které došlo ke vzniku defektu v důsledku zranění, nebo choroby. Při posuzování vhodnosti implantátu a fixátorů jsou významné ...