Now showing items 1-2 of 2

  • Knihovna pro práci se specifickými TDMS soubory 

    Prusák, Lukáš
    Cieľom tejto práce je vytvoriť knižnicu v prostredí LabVIEW, ktorá dokáže pracovať so špecifickými TDMS súbormi, s nadmernou veľkosťou alebo chybným formátom. V tejto práci sa knižnica zameriava hlavne na čítanie TDMS ...
  • Pokročilé nástroje pro měření výkonu 

    Smrček, Jaromír
    Tato práce prezentuje vstupně-výstupní vrstvu jádra Linux a ukazuje možnosti jejího ladění a optimalizace. Dále ukazuje nástroje, které je možno použít pro sledování systému a jejich výstupy. Práce se také soustřeďuje na ...