Now showing items 1-15 of 15

 • Stavba v krajině - Winery 

  Sáčková, Veronika
  Cílem úkolu bylo navrhnout objekt situovaný na Jižní Moravě v blízkosti nádrže Nové Mlýny s výhledem na kopce Pálavy. Dům je navržen s ohledem k životnímu prostředí jako „mimořádně úsporný“ kategorie „A“ podle SEN – stupeň ...
 • VINAŘSKÝ DŮM NIKOLSBURG MIKULOV 

  Ondrová, Klára
  Tématem diplomové práce je multifunkční stavba hotelu, v nezastavěném území malebných mikulovských vinic. Expandující vinařství Nikolsburg plánuje stavbu hotelu s krásným výhledem na historické město Mikulov a Pálavské ...
 • Vinařství 

  Koláčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby výrobního objektu vinařství. Vinařství je podsklepená, jednopodlažní budova obdélníkového tvaru. Výrobní objekt je dispozičně složen ze tří částí. První část – výroba, kde se ...
 • Vinařství Lahofer 

  Čech, Richard
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu vytvořeného v letním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Tématem ateliérové práce bylo vytvoření studie novostavby Vinařství Lahofer. Řešené území spadá pod katastrální ...
 • VINAŘSTVÍ LAHOFER DOBŠICE 

  Nytrová, Bohdana
  Bakalářská práce se zabývá novostavbou vinařského domu Vinařství Lahofer v Dobšicích u Znojma vycházející ze studie vypracované v ateliéru AG32. Vinařství mělo obsahovat výrobu a sklady odpovídající výrobní kapacitě až 1 ...
 • VINAŘSTVÍ PROKEŠ NĚMČICE 

  Mařák, Dominik
  Bakalářská práce vychází z dříve zpracovávané architektonické studie předmětu AG32 – Ateliér architektonické tvorby v zimním semestru druhého ročníku bakalářského studia, která byla dále vypracována do navazujících stupňů ...
 • VINAŘSTVÍ PROKEŠ VELKÉ NĚMČICE 

  Veselá, Lenka
  Bakalářská práce navazuje na architektonickou studii vypracovanou v předmětu AG032 ze zimního semestru 2. Ročníku. Jedná se o novostavbu vinařství Prokeš ve Velkých Němčicích, jejíž součástí je výroba vína, vinotéka, ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK 

  Zrníková, Kamila
  Na základě vypracované architektonické studie z předmětu AG33 vznikla tato bakalářská práce na téma rodinného vinařství, Sekt Jan Petrák. Bakalářská práce rozvádí architektonickou studii až do stupně Dokumentace pro stavební ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT JAN PETRÁK 

  Manakova, Anastassiya
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby Vinařství Sekt Jan Petrák v obci Kobylí. Bakalářská práce rozvádí a upřesňuje architektonicou studii, vypracovanou v rámci předmětu AG33 v letním semestru 2. ročníku, do stupně ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT PETRÁK 

  Cvrčková, Dana
  Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby vinařství SEKT Petrák v Kobylí. Práce vychází z dříve vypracované studie v předmětu AG032 – Ateliér architektonické tvorby II. Navrhovaná stavba se nachází v obci Kobylí na ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT PETRÁK 

  Eliáš, Václav
  Zadáním bakalářské práce je návrh novostavby výrobního objektu pro účel výrobu vína a sektu. V rámci bakalářské práce bylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby ...
 • VINAŘSTVÍ SEKT PETRÁK 

  Jůzová, Terezie
  Tématem bakalářské práce je návrh novostavby na výrobu sektů v Kobylí na Moravě. Součástí návrhu je i vinárna, degustační místnost a ubytování pro návštěvníky. Studie na toto téma byla vypracována již v rámci předmětu ...
 • Vinařství Válka Nosislav 

  Radchenko, Mark
  Na základě moji studie výtvořené v druhém ročníku bakalářského studia na stavbení fakultě, je zpracovaná nasledující bakalářská záverečná práce, která dale pokračuje do stupně Dokumentace pro stavení povolení a Dokumentace ...
 • Vinařství Válka Nosislav 

  Radchenko, Mark
  Na základě moji studie výtvořené v druhém ročníku bakalářského studia na stavbení fakultě, je zpracovaná nasledující bakalářská záverečná práce, která dale pokračuje do stupně Dokumentace pro stavení povolení a Dokumentace ...
 • Viniční majer v Jaroslavicích 

  Bauer, Karel
  Objekt vinařství vzniká na rozhraní vytvořeném již zaniklou cihelnou, umístěn mezi zlom po těžbě a sklepní uličku je průchodem do vinic. Svým tvarem doplňuje ráz krajiny, nechává vinice proniknout skrz a vytváří místo pro ...