Now showing items 1-2 of 2

  • Dekódování čárového kódu v obraze v reálném čase 

    Kostiha, Martin
    Tato práce se zabývá lokalizací a dekódováním lineárního čárového kódu EAN-13 v obraze. Popisuje typy a vlastnosti čárových kódů a představuje možné přístupy k lokalizaci a dekódování. Praktická část se věnuje návrhu a ...
  • Knihovna pro čtení čárových kódů 

    Novohradský, Petr
    Tato práce se zabývá dekódováním různých druhů čárových kódů v obraze. Vybrané druhy čárových kódů podrobně popisuje. Představuje přístup k dekódování lineárních i maticových čárových kódů. Praktická část se zabývá návrhem ...