Now showing items 1-2 of 2

  • Generický zpětný překlad za účelem rozpoznání chování 

    Ďurfina, Lukáš
    Práce je zaměřena na rozpoznávání specifického chování pomocí generického zpětného překladu. Generický zpětný překlad je proces, který transformuje spustitelné soubory z různých architektur a formátů objektových souborů ...
  • Zpětný překlad vysokoúrovňových konstrukcí jazyka C++ 

    Jakub, Dušan
    Práce se zabývá dekompilací konstrukcí vysokoúrovňového objektového jazyka C++ ze strojového kódu. Je definován pojem zpětného překladu a popsány existující zpětné překladače s~důrazem na dekompilaci C++. Dále je představen ...