Now showing items 1-20 of 35

 • Aktivní IP geolokace pro verifikaci pozic stanic v Internetu 

  Balej, Jiří
  Dizertační práce se zabývá způsoby nalezení geografické polohy zařízení v síti Internet při znalosti IP adresy. Tento proces se nazývá IP geolokace a je v současnosti řešen pomocí geolokačních databází nebo za využití ...
 • Algoritmy pro dopřední a zpětné plánování 

  Sluka, Filip
  Práce se zabývá plánováním výroby. Obsahuje teoretický popis metod používaných pro plánování a optimalizaci výroby. Popisuje problematiku úzkých míst ve výrobě. Nabízí přehled způsobů jejich identifikace a analýzu jejich ...
 • Analýza závislosti moderních komunikačních služeb a kanálů na zpoždění, optimalizace QoS 

  Rozman, Jiří
  Hlavním obsahem práce je seznámení se s možnostmi služeb využívajícími přenos dat v reálném čase v bezdrátových sítích. Teoretická část prezentuje bezdrátové sítě založené na standardu IEEE 802.11 a jejich využití v praxi. ...
 • Analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění a optimalizace QoS 

  Schön, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá bezdrátovými Wi-Fi sítěmi 802.11a/b/g/n. V první části se práce zabývá vysvětlením principů sítí a přístupu k médiu. Dále jsou rozebrány standardy IEEE 802.11 a obecné parametry QoS a její ...
 • Aspekty vyhodnocení vzdušného prostoru 

  Závodník, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá jednak popisem stavu letecké dopravy a to zejména co se týče její bezpečnosti, plynulosti, propustnosti a kapacity. Výše uvedené je poté zhodnoceno v části věnující se aspektům nebezpečnosti ...
 • An Efficient MRTD Model for the Analysis of Crosstalk in CMOS-Driven Coupled Cu Interconnects 

  Rebelli, S.; Nistala, B. R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-06)
  This paper presents an efficient wavelet based numerical method for analyzing functional and dynamic crosstalk of CMOS driven coupled copper (Cu) interconnects known as Multi-Resolution Time Domain (MRTD),wherein, the CMOS ...
 • Exponential stability of perturbed linear discrete systems 

  Diblík, Josef; Khusainov, Denys; Baštinec, Jaromír; Sirenko, Andrii (Springer, 2016-01-29)
  V člá nku je studována exponenciální stabilita a konvergence řešení homogenní perturbované soustavy lineárních diskrétních systémů. Nová kritéria exponenciální stability jsou odvozena pomocí druhé metody Ljapunova. Jsou ...
 • Geolokace stanic v síti Internet 

  Ingr, Michal
  Diplomová práce se zabývá metodami geolokace stanic v síti Internet, či-li odhadem geografické polohy neznámé stanice, která je do této sítě připojena. Úvodní část práce popisuje metody, které k určování pozice nepotřebují ...
 • Lokalizace geografické pozice útočníka v internetu 

  Kubalík, František
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením geografické polohy stanic v síti Internet pomocí zpoždění a implementováním metody Octant. První část práce se věnuje seznámení s principy vyhodnocování fyzické polohy stanic v ...
 • Lower and upper estimates of solutions to systems of delay dynamic equations on time scales 

  Diblík, Josef; Vítovec, Jiří (Springer, 2013-11-27)
  In this paper we study a system of delay dynamic equations on the time scale $\T$ of the form $$y^{\Delta}(t)=f(t,y_{\tau}(t)),$$ where $f\colon\mathbb{T}\times\mathbb{R}^n\rightarrow\mathbb{R}^n$, $y_\tau(t)=(y_1(\tau_ ...
 • Mathematical Representation of VoIP Connection Delay 

  Baronak, I.; Halas, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2007-09)
  The main topic of this article is to define mathematical formulation of VoIP connection delay model. It handles about all partial delay components, the mechanism of their generation, facilities and their mathematical ...
 • Metody měření výkonnostních a kvalitativních parametrů datových sítí 

  Sukup, Luboš
  Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky merania kvalitatívnych a výkonnostných parametrov v dátových sieťach. Sú tu popísané hlavné technológie ako ovplyvňujú kvalitatívne a výkonnostné parametre a vplyv na ...
 • Metody měření výkonnostních a kvalitativních parametrů datových sítí 

  Sukup, Luboš
  Diplomová práca obsahuje vypracovanie problematiky merania kvalitatívnych a výkonnostných parametrov v dátových sieťach. Sú tu popísané hlavné technológie ako ovplyvňujú kvalitatívne a výkonnostné parametre a vplyv na ...
 • Metody stabilizace nestabilních řešení diskrétní logistické rovnice 

  Fedorková, Lucie
  Diplomová práce pojednává o stabilizaci diskrétního logistického modelu pomocí několika řídících metod. Je zde provedena především stabilizace rovnováh, 2-periodických cyklů a 3-periodických cyklů. Ke stabilizaci systému ...
 • Měření parametrů datových přenosů v počítačových sítích 

  Šeda, Pavel
  Diplomová práce je souhrně zaměřena na základní parametry datových přenosů počítačových sítí. V první části jsem přehledně popsal základní parametry sítí, způsob jakým se dané parametry měří a zohledňují. Zaměřil jsem se ...
 • Měření vlivu nežádoucích jevů v IP síti na kvalitu VoIP hovoru 

  Zelenay, Martin
  Práca skúma, analyzuje a vyhodnocuje vplyv nežiaducich faktorov v IP sieťach na prenos hlasu VoIP. Rozoberá problematiku prenosu hlasu cez paketové siete v rámci noriem a zaužívaných pravidiel. V teoretickej časti sú ...
 • Měření vzdáleností mezi stanicemi v IP sítích 

  Šimák, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce zpoždění mezi stanicemi v síti Internet. Přesná predikce zpoždění napomáhá při výběru nejbližšího internetového souseda a přispívá k efektivnějšímu využití síťových ...
 • Možnosti simulace a optimalizace algoritmů pro zajištění QoS 

  Charvát, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou řízení datových toků v konvergovaných sítích, které je implementováno za účelem poskytování telekomunikačních služeb v žádané kvalitě. Teoretická část práce nejprve poskytuje ...
 • Nástroje pro testování propustnosti sítě 

  Loffay, Pavol
  Cílem této práce je vytvořit rešerši existujících open source nástrojů, které jsou zaměřeny na diagnostiku síťového provozu pomocí měření propustnosti a dalších základních parametrů. Práce se věnuje vytvoření metodiky pro ...
 • Návrh metod na hodnocení kapacit letištních subsystémů 

  Londa, Jaroslav
  Práce pojednává o kapacitě letištních subsystémů a popisuje různé metody hodnocení kapacity včetně faktorů, které ji ovlivňují. První část obsahuje teoretický rozbor způsobů hodnocení letištních subsystémů, především ...