Now showing items 1-2 of 2

  • Delay Difference Equations and Their Applications 

    Jánský, Jiří
    Disertační práce se zabývá vyšetřováním kvalitativních vlastností diferenčních rovnic se zpožděním, které vznikly diskretizací příslušných diferenciálních rovnic se zpožděním pomocí tzv. $\Theta$-metody. Cílem je analyzovat ...
  • Order Management System Proposal Using Inventory Balance Equation with Non-continuous Replenishment 

    Novotná, Veronika; Šustrová, Tereza (Budapest University of Technology and Economics, 2017-07-03)
    The purpose of this paper is to present an inventory balance model including an order-up-to replenishment policy with partial backlogging. Pictured in the model is a situation, where goods are not replenished continuously, ...