Now showing items 1-2 of 2

  • Lineární maticové diferenciální rovnice se zpožděním 

    Piddubna, Ganna Konstantinivna
    V předložené práci se zabýváme hledáním řešení lineární diferenciální maticové rovnice se zpožděním x'(t)=A0x(t)+A1x(t-tau), kde A0, A1 jsou konstantní matice, tau>0 je konstantní zpoždění. Dále se zabýváme odvozením ...
  • Semi-Global Solutions To Mixed-Type Functional Differential Equations 

    Vážanová, Gabriela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    The purpose of this paper is to give sufficient conditions for existence of right semi-global solutions to mixed-type functional differential equations. We also give an example to illustrate applicability of the result.