Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh optimalizace personálního řízení firmy 

  Skácelová, Naděžda
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací personálního řízení ve firmě. Obsahuje teorii, analýzu současné situace v podniku a návrhy na zlepšení. Stěžejní částí práce jsou návrhy na zlepšení, jejichž cílem je zvýšení ...
 • Návrh organizační změny v neziskové organizaci 

  Heikenwälder, Jakub
  V diplomové práci zpracovávám návrh organizační změny Vysokoškolského katolického hnutí Brno, o.s., neziskové organizace. Věnuji se popisu cílů a aktivit sdružení a definování klíčových pozic, charakteristice pracovní ...
 • Návrh organizačního systému firmy se zaměřením na ekonomický úsek 

  Plačková, Zuzana
  Diplomová práce si klade za cíl analyzovat změny, které souvisejí s růstem společností. Růst mívá za následek vznik jednotlivých oddělení a segmentaci prováděných úkonů, což se mnohdy projevuje výskytem komunikačních ...
 • Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku 

  Suchánová, Katarína
  Bakalárska práca je zameraná na tému „Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavebním podniku“. V teoretickej časti charakterizuje obor stavebníctva a stavebný podnik. Ďalej sa zaoberá vedením a riadením spolupracovníkov, ...