Now showing items 1-2 of 2

  • Automatická detekce infarktu myokardu v signálu EKG 

    Nejedlý, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá automatickou detekcí infarktu myokardu v signálu EKG. Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje popis převodního systému srdečního, principu šíření elektrické aktivity ...
  • Automatické rozměření signálů EKG 

    Tiurina, Mariia
    Tato semestrální práce se zabývá rozměřováním signálů EKG. Semestrální práce se skládá ze dvou části. Teoretická část obsahuje stručný úvod do elektrokardiografie a popis některých známých metod automatického rozměření ...