Now showing items 1-15 of 15

 • Design rýpadla 

  Brza, Lukáš
  Svým návrhem rýpadla pro účely demolice respektuji potřebné požadavky na stroje pro tento účel. Rýpadlo je vybaveno inovačním typem podvozku, které zdokonalí jak mobilitu po demoliční oblasti, tak i viditelnost z kabiny ...
 • Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele 

  Rusnok, Jakub
  Cílem práce je seznámení s tématem „Finanční řízení stavební zakázky z pohledu dodavatele“ a poukázat na možnosti a průběh financování zakázky. Tato práce také řeší rizika, která mohou ovlivnit financování zakázky, a na ...
 • Hodnocení průmyslového dědictví 

  Navrátil, Oldřich
  Hlavním tématem je zhodnocení účinnosti současné péče ( nejen památkové) , ochrany a záchrany průmyslového dědictví. Poukázání na kritické problémy spojené s ukončením výroby tradičních odvětví, které sehrály významnou ...
 • Hodnota stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici 

  Řádek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá vyčíslením hodnoty stavebního pozemku zastavěného stavbami určenými k demolici. V práci se nastiňují aspekty demoličních a bouracích prací s následným využitím stavební suti pro recyklaci. Úkolem ...
 • Komplexní diagnostika při hodnocení stavebně statického stavu objektu 

  Kinclová, Anežka
  Diplomová práce se zabývá stavebně statickým stavem objektu ve Šlapanicích, ulice Riegrova, č. p. 1238/21. Metody diagnostického průzkumu jsou vhodně zvoleny, dále realizovány a vyhodnoceny. Z výsledků je proveden statický ...
 • Modelování demolice komínu 

  Ficker, Tomáš
  Práce se zabývá řešením diskrétního dynamického 2D modelu komína při jeho demolici. Konkrétním cílem práce je objasnění pozorovaného fenoménu zlomení komína při pádu. V rámci práce je komín navržen a řešen v programu FyDiK, ...
 • Modernizace sportovního areálu s výstavbou bytových jednotek 

  Ladomirjáková, Jitka
  Předmětem diplomové práce bylo vypracovat dokumentaci pro provádění stavby rozsáhlých stavebních úprav sportovního areálu s výstavbou bytových jednotek nedaleko Třebíče v malé obci Třebenice na Moravě. Bylo nutné spolupracovat ...
 • Multifunkční centrum Hlinsko - příprava a realizace stavby. 

  Šusták, Miroslav
  Diplomová práce Multifunkční centrum Hlinsko – příprava a realizace stavby se zabývá technologickou studií průběhu celé stavby. Práce se zabývá návrhem časových, finančních a hmotných zdrojů. V práci je obsažen rozpočet ...
 • Operativní diagnostika při hodnocení stavu rodinného domu 

  Novosad, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá operativní diagnostikou současného stavu řadového rodinného domu v Olomouci-Nedvězí. Popisuje provedení stavebně technického průzkumu objektu. Vzhledem ke špatnému stavu domu zkoumá teoreticky ...
 • Posouzení možnosti rekonstrukce a nové výstavby mateřské školy v Blažovicích 

  Čtvrtečková, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá stanovením a posouzením nákladů na rekonstrukci a výstavbu mateřské školy v obci Blažovice, která se nachází v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov. Pro posouzení kompletních nákladů byly ...
 • Spodní stavba školícího střediska firmy BATIST 

  Možíš, Jan
  Obsahem bakalářské práce je stavebně-technologický projekt školicího centra firmy Batist, Červený Kostelec. Detailněji se zabývá nejoptimálnějšími technologickými postupy pro bourací práce a zemní práce spolu se základovými ...
 • Stavebně technický průzkum objektu rodinného domu 

  Odstrčil, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou jednoho objektu rozděleného na 4 bytové jednotky. Stavebně technický průzkum bylo nutné provést z důvodu, že majitel chce svoji bytovou jednotku zbourat a postavit místo ní ...
 • Stavebně technologický projekt přístavby areálu Lékařské fakulty v Praze 

  Januška, Marek
  Cílem vyhotovené práce je vypracování stavebně technologického projektu pro přístavbu Lékařské fakulty v Praze. Byla zpracována technická zpráva, situace stavby s řešením dopravy, objektový časový a finanční plán, studie ...
 • Studium možností využití kameniva z recyklovaných betonů pro výrobu konstrukčních betonů 

  Skriňáková, Eva
  Táto bakalárska práca sa venuje problematike využitia kamenív z recyklovanej betónovej sute. V úvode je rozvedený postup recyklácie betónu a spôsoby recyklovania čerstvého a zatvrdnutého kompozitu. Ďalej sú spomenuté ...
 • Vliv umístění stavby na cenu a náklady stavebního objektu 

  Petr, Lubomír
  Tématem diplomové práce je vliv umístění stavby na cenu a náklady stavebního objektu. V první teoretické části pojednává o brownfieldech, sanacích horninového prostředí a o stavebním odpadu. V této pasáži jsou vysvětleny ...