Now showing items 1-10 of 10

 • Projekt přípravy a realizace výrobní a skladovací haly v Mniší 

  Šilhová, Kristýna
  Diplomová práce se zabývá realizací výrobní a skladovací haly pro strojírenský průmysl. Součástí realizace výrobní haly jsou i bourací práce stávajícího zemědělského objektu. V rámci realizace je řešena také rekonstrukce ...
 • Přístavba, nástavba a stavební úpravy bytového domu Neumannova v Brně, příprava a realizace stavby 

  Martincová, Michaela
  Diplomová práce řeší technologickou etapu hrubé stavby přístavby a rekonstrukce bytového domu na ulici Neumannova v Brně-Pisárky. Jedná se o zemní práce, hrubou spodní stavbu, hrubou vrchní stavbu, bourací práce a částečně ...
 • Rekonstrukce bytového domu 

  Pavlíček, Jan
  Předmětem zpracovávané diplomové práce je prováděcí projektová dokumentace pro rekonstrukci bytového dmu na Karáskově náměstí v Brně - Židenicích. Stávající objekt je tvaru obdélníku a je součástí bytové řadové zástavby. ...
 • Rekonstrukce Hlavní budovy Plaveč – příprava a organizace výstavby 

  Černý, Karel
  Diplomová práce se zabývá realizací stavebních úprav hlavní budovy Domova pro seniory Plaveč. Tyto úpravy představují především rekonstrukci vnitřních prostor, pokojů klientů a zázemí personálu, ale i přilehlého okolí ...
 • Rekonstrukce městského úřadu 

  John, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí městského úřadu v Adamově, spočívající v řešení bezbariérového užívání stavby, celkové zlepšení energetické náročnosti budovy a vytvoření nových kancelářských prostor, formou ...
 • Renovace obytné budovy 

  Horn, Jiří
  Předmětem diplomové práce je renovace obytné budovy v Dolní Krupé. Dům byl postaven v roce 1935. Objekt má několik nových přistavených částí jako je garáž a skladovací prostory. Stěny jsou z CPP a cihelných bloků. V obytné ...
 • Skladovací hala ve Znojmě - stavebně technologický projekt 

  Holubová, Jolana
  Diplomová práce řeší realizaci objektu skladovací haly a související stavební práce. Podrobněji se zabývá technologickými předpisy pro demolici nevyužívaných objektů, založení objektu na pilotách a montáž ocelové konstrukce. ...
 • Stavebně technologický projekt Domova seniorů Pržno 

  Machala, Jan
  Tato diplomová práce řeší realizaci zamýšleného projektu, který se týká rekonstrukce stávajícího objektu nákupního střediska a pohostinství. Vestavbou prostoru atria, přístavbou venkovních teras a nástavbou druhého nadzemního ...
 • Středisko vědeckých informací a vstupní hala Masarykovy university v Brně - stavebně technologický projekt 

  Kovařík, Jan
  Diplomová práce řeší stavebně technologický projekt rekonstrukce ESF MU v Brně. Objekt bude řešen ve třech hlavních etapách. První etapa jsou bourací práce, druhá konstrukce interiéru a třetí inovace světlíku. Rekonstrukce ...
 • Tělocvična ve Šlapanicích - technologická etapa hrubá stavba 

  Inwald, Tomáš
  Technologická etapa hrubé stavby tělocvičny ve Šlapanicích na základní škole. Práce zpracovává postup montáže fasádního lešení, vybourání stávajících velkorozměrových oken, bouracích prací vnitřních konstrukcí v zázemí ...