Now showing items 1-2 of 2

  • Demonstrační program metod řazení v jazyce C 

    Pernica, Lukáš
    V oboru informačních technologií je jednou ze základních dovedností každého programátora zvládnutí problematiky řadicích algoritmů. Řadicí algoritmy jsou využívány ve velmi širokém rozmezí a i když se v každém programovacím ...
  • Hodnocení vybraných metod vyhledávání ve stromových strukturách 

    Tříska, Vít
    Úloha vyhledávat je široce rozšírená operace ve všech jejích možných podobách. Současný vývoj ukazuje na vzrůstající význam efektivních vyhledávacích metod. Proto tato práce se zabývá hodnocením nejrychlejších vyhledávacích ...