Now showing items 1-15 of 15

 • 2D Iterative MAP Detection: Principles and Applications in Image Restoration 

  Kekrt, D.; Lukes, T.; Klima, M.; Fliegel, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-06)
  The paper provides a theoretical framework for the two-dimensional iterative maximum a posteriori detection. This generalization is based on the concept of detection algorithms BCJR and SOVA, i.e., the classical (one-dimensional) ...
 • Denoise Pre-Training For Segmentation Neural Networks 

  Kolarik, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper proposes a method for pre-training segmentation neural networks on small datasets using unlabelled training data with added noise. The pre-training process helps the network with initial better weights settings ...
 • Enhancement of Optical Coherence Tomography Images of the Retina by Normalization and Fusion 

  Rossant, F.; Amiel, F.; Ea, T.; Martinez, C. M.; Paques, M. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  This paper describes an image processing method applied to Optical Coherence Tomography (OCT) images of the retina. The aim is to achieve improved OCT images from the fusion of sequential OCT scans obtained at identical ...
 • Extrakce příznaků a klasifikace obrazových dat 

  Jasovský, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí příznaků a klasifikací obrazových dat v programovém prostředí Rapidminer. Teoretická část práce popisuje funkci a možnosti jednotlivých dějů probíhajících při procesu obrazového ...
 • Measurement and Analysis of Real Imaging Systems 

  Mojzis, F.; Svihlik, J.; Fliegel, K.; Knazovicka, L.; Jerhotova, E. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  This paper is devoted to statistical analysis of noise generated in real imaging systems and noise suppression methods. The introductory part is focused on description of imaging systems, image degradations, and noise types ...
 • Metody pořízení a zpracování obrazů založené na řídkých reprezentacích 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá rekonstrukčními možnostmi, které poskytuje řídká reprezentace signálů. Tato reprezentace zmenšuje signál na pouhý vektor prvků, které ukazují na části signálu ve slovníkové matici. Je nastíněna problematika ...
 • Probabilistic Noise2Void: Unsupervised Content-Aware Denoising 

  Krull, Alexander; Vičar, Tomáš; Prakash, Mangal; Lalit, Manan; Jug, Florian (Frontiers Media SA, 2020-02-19)
  Today, Convolutional Neural Networks (CNNs) are the leading method for image denoising. They are traditionally trained on pairs of images, which are often hard to obtain for practical applications. This motivates self-supervised ...
 • Redukce obrazového šumu s využitím vlnkové transformace 

  Holiš, Michal
  Tato bakalářská práce obsahuje teoretické pojednání o šumech vyskytujících se v digitálních obrazových datech, jejich klasifikaci a možnosti odstranění. V další části je věnována teorii vlnek, vlnkové transformací a jejím ...
 • Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá možností použití hluboké rekurentní neuronové sítě typu Long Short-Term Memory pro robustní odšumování zarušeného signálu. LSTM je v současnosti velice lákavá architektura díky své vlastnosti pamatovat si ...
 • Redukce šumu audionahrávek pomocí hlubokých neuronových sítí 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá možností použití hluboké rekurentní neuronové sítě typu Long Short-Term Memory pro robustní odšumování zarušeného signálu. LSTM je v současnosti velice lákavá architektura díky své vlastnosti pamatovat si ...
 • Směrové reprezentace obrazů 

  Zátyik, Ján
  Jednotlivé metody popisují obraz na základě určitých tvarů, kterým se říká báze nebo frame. Pomocí těchto bází se provádí transformace obrazu do reprezentace pomocí transformačních koeficientů. Cílem je, aby byl obraz ...
 • Vyhlazování polygonálních modelů 

  Svěchovský, Radek
  Digitalizace objektů či převod 3D modelů do podoby povrchové reprezentace s sebou přináší nedokonalosti v podobě šumu. Tato práce rozebírá známé přístupy k eliminaci zašumění polygonálních modelů. Čtenář bude srozuměn se ...
 • Využití analýzy hlavních komponent (PCA) ke zpracování obrazových dat 

  Solnický, Jan
  Tato práce se zabývá využitím analýzy hlavních komponent (PCA) ke zpracování obrazových dat a jejím cílem je seznámit se s matematickým aparátem analýzy hlavních komponent a možnostmi jejího využiti pro zpracovaní obrazu. ...
 • Waveletová analýza a zvýrazňování MR tomografických a ultrazvukových obrazů 

  Matoušek, Luděk
  Tomografické MR (Magnetic Resonance) a ultrazvukové zpracování biosignálů jsou důležité neinvazivní diagnostické metody v lékařství. Vstupní zesilovač tomografu a obvody ultrazvuku vnáší do zpracování šum, který dosti ...
 • Zvýrazňování statických obrazů pomocí vlnkové transformace 

  Candrák, Matúš
  Pri tomografickom a ultrazvukovom spracovaní signálov je vnášaný do spracovania šum. Bakalárska práca sa zaoberá zvýrazňovaním statických obrazov, pomocou odšumovania za použitia waveletovej transformácie a detekcie hrán ...