Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterizace karagenanu densitometrií 

    Poledňáková, Halina
    Denzitometricky byla zkoumána hustota roztoků karagenanu v závislosti na koncentraci a teplotě roztoků. Následně byla zkoumána ultrazvuková rychlost rovněž denzitometricky a pomocí ultrazvukové spektroskopie s vysokým ...
  • Charakterizace katanionických vesikulárních systémů s využitím HRUS 

    Kopřivová, Hana
    Tato bakalářská práce se zabývá katanionickými vesikulárními systémy, které by mohly v budoucnosti sloužit jako nosiče léčiv nebo genů. Tyto systémy jsou připraveny kationaktivními tenzidy CTAB a DDAC, anionaktivním tenzidem ...