Now showing items 1-2 of 2

  • Biomechanická studie profilu závitu zubních implantátů. 

    Konečný, Michal
    Práce se zabývá mechanickou interakcí šroubového implantátu s kostní tkání a studií zaměřenou na profily závitů vybraných zubních implantátů. V první části je uvedena stručná historie zubních implantátů se zdůrazněním ...
  • Obrábění keramické dentální náhrady z polotovaru na bázi ZrO2 

    Ščasnovič, Erik
    V tejto bakalárskej práci je urobená rešerš na tému obrábania polotovarov z oxidu zirkoničitého pre dentálne aplikácie. V experimentálnej časti boli na spečených vzorkách vyhodnocované testy pevnosti v biaxiálnom ohybe, ...