Now showing items 1-8 of 8

 • Biomechanická analýza interakce kostní tkáně a dentálních implantátů s různými profily 

  Svobodová, Miriam
  Tato práce se zabývá posouzení vlivu průměru dentálního implantátu umístěného v kosti při pevném spojení mezi kostí a daným implantátem na přetvoření v kosti kolem implantátu a posuvy v celé soustavě a napětím v implantátu. ...
 • Deformačně-napěťová analýza dentálního implantátu 

  Snášelová, Dana
  Tato bakalářská práce se zabývá deformačně-napěťovými poměry na rozhraní dentálního implantátu a kosti dolní čelisti. Tyto poměry jsou řešeny pomocí výpočtových modelů na 2D úrovni. K výpočtům byla použita metoda konečných ...
 • Druhy stentů a jejich využití v oblasti medicíny 

  Sokl, Antonín
  Cílem této bakalářské práce, která se zabývá druhy stentů a jejich využitím v medicínské oblasti, je poskytnutí detailní rešerše nejčastěji používaných biomateriálů, kterými jsou zejména kovy, keramika, polymery a kompozity, ...
 • Návrh a realizace výroby konstrukce zubní náhrady 

  Dusbaba, Michal
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zubní náhrady s využitím CAD programu a následnou výrobou pomocí pětiosého obráběcího stroje. V teoretické části práce je uvedena charakteristika a rozbor materiálů pro výrobu ...
 • Návrh výrobního procesu pro zubní implantát 

  Pikal, Bohumil
  Tématem této bakalářské práce je náhled do problematiky zubní implantologie. V první části práce je uvedeno představení výrobních procesů v lékařství, představení a přehled zubních implantátů včetně pojednání o používaných ...
 • Rešeršní studie zubních implantátů zaváděných do horní čelisti 

  Navrátilová, Jana
  Tato bakalářská práce je zaměřena řešeršní studii zubních implantátu v horní čelisti. Horní čelist je specifická kvalitou kostní tkáně a množstvím prostoru, který poskytuje pro im- plantaci. Práce uvádí možné problémy při ...
 • Výroba dentálních náhrad 

  Lekeš, Jonáš
  Tato práce popisuje části dentálních náhrad, lékařské pojmy, které se s nimi vážou a vysvětluje proces a problematiku koncepce a výroby těchto částí. Různé druhy biomateriálů jako kovy, keramika, polymery či kompozity jsou ...
 • Vývoj materiálů zubních implantátů 

  Legerský, Radek
  Studie se zabývá současným vývojem materiálů užívaných k výrobě zubních implantátů. Zvláštní pozornost je věnována chemickému složení, mechanickým vlastnostem a biokompatibilitě těchto materiálů. Cílem a také výsledkem ...