Now showing items 1-2 of 2

  • Portace RedirFS na jiné OS 

    Zelený, Miroslav
    Tato diplomová práce popisuje proces portace RedirFS na operační systém FreeBSD. Zdrojovým operačním systémem je Linux. Tyto systémy jsou popsány z pohledu VFS, čímž jsou určeny rozdíly a potřebné modifikace. Poté následuje ...
  • RedirFS - aplikace na slučování adresářů 

    Holášek, Petr
    Úkolem této práce je popis historie a způsobů slučování adresářů, vytvoření možného návrhu a implementace linuxového jaderného modulu, který bude slučovat obsah adresářů s použitím RedirFS frameworku. Práce bude popisovat ...