Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh RNAV SID a STAR tratí pro letiště Brno Tuřany 

    Zvolánek, Jiří
    Závěrečná diplomová práce se zabývá návrhem RNAV SID a STAR tratí pro letiště Brno Tuřany. Rozebírá využití současných konvenčních příletových a odletových tratí pro dané letiště a popisuje jeho TMA. Na základě zjištěných ...
  • Parkovací garáž u Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích 

    Pučálka, Radoslav
    V diplomové práci je vypracován návrh vícepatrové parkovací garáže v areálu Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích z důvodu nedostačující kapacity parkovacích stání. Cílem práce je vytvoření dostatečného množství parkovacích ...