Now showing items 1-7 of 7

 • Administrátorské rozhraní informačního systému pro hudební umělce 

  Sikora, Vít
  Tato práce popisuje realizaci webové aplikace, která umožňuje centrální administraci služeb pro sbor umělců, jako je například komorní orchestr. Do této administrace patří zejména správa obsahu webové prezentace, umělců a ...
 • Konfigurátor a rezervační systém koncertních síní 

  Sikora, Vít
  Tato práce popisuje realizaci webové aplikace umožňující konfiguraci událostí v koncertních síních a definici sekcí a míst v těchto síních. Aplikace dále umožňuje běh v režimu pro koncové uživatele, v rámci něhož lze do ...
 • Mobilní aplikace pro Studis VUT 

  Smyčka, Jan
  Bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace v operačním systému Android pro informační systém VUT. Teoretická část práce se věnuje operačnímu systému Android a jeho základním prvkům užívaným při tvorbě aplikace, v ...
 • Mobilní systém pro sběr zpětné vazby zákazníků 

  Kadlubiec, Jakub
  Práce se zabývá popisem tvorby mobilního systému pro monitoring zákaznické spokojenosti a sběr zpětné vazby od návštěvníků v restauracích s názvem Huerate. Komplexně jsou popsané všechny fáze vývoje systému. První část ...
 • Návrhové vzory architektury OS Android s využitím jazyka Kotlin 

  Maloušek, Jan
  Cílem této diplomové práce je popis návrhových vzorů a dalších ověřených programátorských praktik využívaných při vývoji aplikací pro OS Android. V rámci teoretické části je proveden rozbor návrhových vzorů, programovacího ...
 • Společný vývoj aplikace pro více mobilních platforem 

  Seidl, Viktor
  Vo všeobecnosti existuje niekoľko platforiem pre vývoj mobilných aplikácií. Na túto problematiku nadväzuje aj bakalárska práca, ktorá sa zaoberá vývojom aplikácií pre platformy ako napríklad Android, iOS a Windows Phone. ...
 • Systém pro automatickou správu serverů 

  Pavelka, Martin
  Cieľom tejto diplomovej práce je návrh užívateľského rozhrania a implementácia informačného systému ako webovej aplikácie. Systém prostredníctvom implementovanej knižnice komunikuje so serverom GraphQL, ktorý  spracováva ...