Now showing items 1-2 of 2

  • Analysis of fiber deposition using automatic image processing method 

    Bělka, Miloslav; Lízal, František; Jedelský, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2013-04-09)
    Fibers are permanent threat for a human health. They have an ability to penetrate deeper in the human lung, deposit there and cause health hazards, e.g. lung cancer. An experiment was carried out to gain more data about ...
  • Depozice prachových částic z ovzduší 

    Bělka, Miloslav
    Těžiště práce je ve vyhodnocení depozice vláknových aerosolů v dýchacím traktu člověka. Vlákna mají schopnost pronikat hlouběji do plic a způsobovat vážné zdravotní problémy. Součástí práce je i rozdělení aerosolů, základy ...