Now showing items 1-10 of 10

 • Automatizace procesu 3D zobrazování 

  Kamenec, Jan
  Úkolem mé diplomové práce bylo automatizovat proces 3D zobrazování. Práce obsahuje návrh komplexní řídící desky, která bude sloužit jako řídící jednotka a zajišťovat ucelenou funkci mechanického posuvu v kombinaci s ...
 • Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum 

  Kubíček, Martin
  Diplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální ...
 • Creating a Depth Map of Eye Iris in Visible Spectrum 

  Kubíček, Martin
  Diplomová práce si dává za cíl navrhnout a uvést v praxi metodiku snímání oční duhovky ve viditelném spektru. Klade přitom důraz na kvalitu snímků, věrohodné podání barev vůči reálnému podkladu a hlavně na kontinuální ...
 • Distributed Ray Tracing 

  Slovák, Radek
  Práce se zabývá studiem globální zobrazovací metody distribuované sledování paprsku. Ta z matematického popisu scény generuje dvourozměrné obrazy o vysoké kvalitě a realističnosti. Práce rozebírá problematiku a vysvětluje ...
 • Distributed Ray Tracing 

  Hošek, Václav
  VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Tato práce se zabývá realistickým zobrazováním počítačových scén a to metodou Distributed Ray Tracing. Tato metoda jako první řešila plošná světla, měkké stíny, hloubku ostrosti a rozmazání ...
 • Distributed Ray Tracing v rozumném čase 

  Slovák, Radek
  Práce se zabývá zobrazovací metodou distribuovaného sledování paprsku se zaměřením na optimalizace této metody. Metoda poskytuje generování velmi kvalitních a částečně realistických obrazů pomocí simulace některých vlastností ...
 • Programovatelné shadery v OpenGL 

  Radil, Přemek
  V dnešní době se OpenGL používá převážně pro tvorbu počítačových her, CAD programů, aplikací virtuální reality, leteckých simulací či vědeckotechnických vizualizací. Tato bakalářská práce se zabýva tvorbou shaderů v jazyce ...
 • Řídicí jednotka ostření pro optický mikroskop 

  Flek, Petr
  Cílem bakalářské práce bylo zaměřit se na problematiku vytváření fotografií s velkou hloubkou ostrosti, které jsou vytvářeny na elektronicky řízeném optickém mikroskopu s fotografickým přístrojem. Modul Arduino s ...
 • Vylepšení obrazu pomocí hloubkových map 

  Krbec, Jakub
  Tato práce se zabývá metodami určenými k vylepšení fotografií pořízených v přírodě pomocísyntetické hloubkové mapy. Hloubková mapa je získána z digitálního modelu terénua má přesnost v řádech metrů. Pomocí hloubkové mapy ...
 • Zobrazení kulečníku pomocí distribuovaného sledování paprsku 

  Krivda, Marian
  Práce se zabýva studiem metody realistického zobrazení scény prostrednictvím distribuovaného sledování paprsku. Tato metoda simuluje různé vizuální efekty a tím generuje dvourozměrné obrázky s vysokou mírou realističnosti. ...