Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh paletizačního manipulátoru 

    Florián, Michal
    Předmětem, této diplomové práce je vytvoření dvou variant paletizačního manipulátoru. Jedno řešení je sloupový manipulátor; druhé je portálový manipulátor. Cílem diplomové práce je obě řešení porovnat z hlediska vhodnosti, ...
  • Otočný sloupový jeřáb plnícího vozu koksárenské baterie 

    Hurník, Štěpán
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení otočného sloupového jeřábu plnícího vozu koksárenské baterie, který slouží k práci s kusovými břemeny, opravám a údržbě plnícího vozu a čištění stoupaček baterie. V první části ...