Now showing items 1-1 of 1

  • Author Disambiguation in the Domain of Scholarly Literature 

    Krygielová, Magdaléna
    Tato práce se zabývá desambiguací autorů v databázích odborné literatury. Z důvodu nejednoznačnosti jmen autorů se v těchto databázích vyskytují problémy s přisuzováním autorství publikací a tím spojenou analýzou citací, ...