Now showing items 1-3 of 3

 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Vala, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů hnojiv pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou tvořeny v programech Microsoft Excel a ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Korčáková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá návrhem fuzzy modelu pro rozhodování o výběru dodavatele nástrojové oceli pro společnost S.CH.W. SERVICE, s.r.o. V úvodu práce jsou shrnuta teoretická východiska pro zpracování práce a představena ...
 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Nekulová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá hodnocením bezpečnostních firem pro společnost ZETOR TRACTORS a.s. pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou ...