Now showing items 1-7 of 7

 • Lávka přes Labe 

  Krč, Rostislav
  Práce se zabývá návrhem předpjaté betonové lávky převádějící stezku pro pěší a cyklisty přes řeku Labe u města Čelákovice. Byly analyzovány tři varianty a pro další výpočet byla vybrána zavěšená konstrukce o třech polích, ...
 • Návrh gravitační zdi v podmínkách flyšové geologie 

  Horňáková, Lenka
  Práce je rozdělená do dvou částí, z nichž prvá se zabývá teorií železobetonových opěrných zdi. Druhá, praktická část se zabývá návrhem a posouzením úhlové zárubní zdi podepírající svažující se svah v místě dostavby ...
 • Opěrná železobetonová stěna 

  Gric, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové úhlové opěrné stěny. Jsou zde rozebrány účinky zatížení od jednotlivých návrhových přístupů uvedených v normě ČSN EN 1997. Posouzení samotné konstrukce ...
 • Posouzení stability kotevního systému 

  Krško, Matúš
  Bakalárska práca je zameraná na problematiku stability kotevného systému. Teoretická časť sa zaoberá rozdelením a technológiou výstavby kotvených stien a poruchovými stavmi, ktoré môžu nastať. Ďalej sú predstavené metódy ...
 • Předpjatý silniční most v obci Staré Město 

  Krč, Rostislav
  Práce se zabývá návrhem hlavní nosné konstrukce betonového mostu převádějícího pozemní komunikaci přes řeku Krupou ve Starém Městě. Jedná se o konstrukci o jednom poli a rozpětí 19 metrů. Pro další výpočet byla vybrána ...
 • Překlad cizojazyčného odborného textu s jeho aplikací na vzorovém výpočtu 

  Klecandrová, Jana
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové úhlové opěrné stěny dle EN2 a EN7. Je zde zpracován vzorový výpočet úhlové opěrné stěny a zjednodušená výkresová dokumentace formou schématu výztuže. Opěrná stěna ...
 • Využití moderních kompozitních materiálů při návrhu betonových konstrukcí 

  Roček, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem prefabrikované opěrné stěny ve dvou variantách vyztužení. První variantou je klasická betonářská výztuž a druhou jsou kompozitní výztužné vložky (GFRP). Opěrná stěna je umístěna v agresivním ...