Now showing items 1-5 of 5

 • Klec výtahu 

  Boďa, Lukáš
  Výpočet rámu klece pro 1000kg, návrh změn rámu dle výpočtu z MKP.
 • Náhrada stávající výměníkové stanice pára/voda za plynový kotel 

  Dobiáš, Ladislav
  V práci je zpracován přehled používaných konstrukčních koncepcí kondenzačních kotlů a možných typů tepelných čerpadel. Po zhodnocení současného stavu jsou navrženy možné varianty pro technicko-ekonomické zhodnocení. Pro ...
 • Návrh uskladňovací nádrže 

  Sedmidubský, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem uskladňovací nádrže na kyselinu dusičnou. Úvodní část seznamuje s problematikou návrhu, výroby a provozu uskladňovacích nádrží. Další část popisuje návrhový výpočet uskladňovací nádrže dle ...
 • Rám kabiny výtahu 

  Caha, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem rámu kabiny osobního výtahu o nosnosti 630kg (8 osob). Rychlost tohoto výtahu je 1ms-1. Součástí je výpočet provedený pomocí metody konečných prvků. Nosná konstrukce ...
 • Výtah pro přepravu osob 675 kg 

  Špunar, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nosného rámu klece výtahu pro přepravu osob s nosností 675 kg. Její hlavní náplní je následná pevnostní analýza pomocí Metody konečných prvků (MKP). Práce rovněž obsahuje výpočet ...