Now showing items 1-19 of 19

 • Administrativní dům v Brně 

  Bednář, David
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní desky administrativního objektu, vypracování výkresu tvaru a výkresu výztuže řešeného prvku.. Výpočet vnitrních sil je proveden ve ...
 • Monolitická konstrukce vodohospodářské stavby 

  Hůrka, Jiří
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení vodorovných nosných částí a konstrukci žlabu na objektu čerpací jímky ve městě Boskovice. Součástí práce jsou technická zpráva, statický výpočet, výkresová dokumentace a ...
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Kustyánová, Orsolya
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí monolitické železobetonové nádrže v areálu čistírny odpadních vod v obci Vrbice. Součástí práce jsou technická zpráva, průvodní zpráva ke statickému výpočtu, ...
 • Monolitická železobetonová nádrž 

  Kollárik, Adrián
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a ...
 • Monolitický suterén rekreačního objektu v Kronfelzově 

  Renczes, Gábor
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí rekreačného objektu - suterénu - v obci Kronfelzov. Súčasťou práce je technická práca, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický výpočet, výkresové ...
 • Návrh a posouzení bodově podepřené stropní konstrukce 

  Ducháč, Josef
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh, dimenzování a posouzení lokálně podepřené stropní konstrukce. Nachází se v multifunkčním komplexu zázemí zimního stadionu. Celá konstrukce je navržena z železobetonu. Dále pak práce ...
 • Návrh a posouzení vybraných prvků patrového objektu 

  Ducháč, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení vybraných prvků patrové budovy. Celá nosná konstrukce je navržena z železobetonu. Mezi posuzovanými prvky jsou sloupy, stropní lokálně podepřené desky, patky a schodiště. Práce ...
 • Nosná konstrukce nemocničního pavilonu 

  Hůrka, Jiří
  Diplomová práce je zaměřena na návrh vybraných částí nosné konstrukce nemocničního pavilonu. Konstrukci tvoří železobetonový skelet s dodatečně provedeným samonosným obvodovým pláštěm. Vybranými částmi konstrukce jsou ...
 • Posouzení železobetonové konstrukce bytového domu 

  Hrvolová, Markéta
  Cílem diplomové práce je statické řešení vybraných železobetonových částí objektu bytového domu včetně výkresů tvaru a výkresů výztuže posuzovaných prvků. Práce popisuje návrh a posouzení monolitické konstrukce stropu nad ...
 • Skeletová železobetonová konstrukce výrobní haly 

  Růžička, Antonín
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh železobetonové stropní desky, vypracování výkresu tvaru a výkresů výztuže konstrukce. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer. Jedná se o deskový a prutový ...
 • Statické řešení vybraných železobetonových částí objektu 

  Hrvolová, Markéta
  Cílem bakalářské práce je statické řešení vybraných železobetonových částí objektu včetně výkresové dokumentace. Práce popisuje návrh a posouzení monolitické konstrukce stropu a schodišťové desky podle 1. a 2. mezního ...
 • Úprava a změna průmyslové haly 

  Benda, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh železobetonového montovaného skeletu průmyslové haly. Předmětem návrhu jsou dva vnitřní příčné rámy haly, skládající se ze střešního železobetonového vazníku, sloupů, průvlaku a plošného ...
 • Vodohospodářské konstrukce - čerpací stanice 

  Kustyánová, Orsolya
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí vodohospodářské konstrukce – čerpací stanice – v obci Vrbice u Velkých Pavlovic. Součástí práce jsou technická zpráva, průvodní zpráva ke statickému výpočtu, ...
 • Železobetonová konstrukce hotelu 

  Zatloukal, Bohuslav
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitické železobetonové stropní konstrukce prvního nadzemního podlaží hotelu a vypracování projektové dokumentace daných nosných prvků. Jednotlivé nosné prvky ...
 • Železobetonová konstrukce obytného domu 

  Čairović, Dorde
  Diplomová práce je zamerena na návrh a posouzení hlavních části nosné železobetonové konstrukce obytného domu a to: monolitická stropní deska nad 2NP, základová deska, schodiště, sloup a stěna. Součásti práce je i výkresová ...
 • Železobetonová monolitická nádrž 

  Renczes, Gábor
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže v areáli čistiarne odpadových vôd. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický ...
 • Železobetonová nádrž 

  Laurinyeczová, Erika
  Práca sa zaoberá analýzou železobetónovej nádrže na digestát. Nádrž je vybudovaná ako polo podzemná, časť konštrukcie bude po výstavbe zasypaná. Na nádrži je vybudované zastrešenie formou železobetónovej kupole, ktoré je ...
 • Železobetonová nosná konstrukce polyfunkčního domu 

  Kozumplík, Lukáš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh železobetonové monolitické stropní konstrukce typického podlaží polyfunkčního domu. Výpočet vnitřních sil je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer. Ověření výpočtu vnitřních ...
 • Železobetonový skelet 

  Dvořák, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh železobetonového montovaného skeletu sportovní haly. Předmětem návrhu je vnitřní příčný rám haly, skládající se ze střešního železobetonového předpjatého vazníku, sloupů, pilotového ...