Now showing items 1-11 of 11

 • Ambulantní systém založený na IZIP a jeho zabezpečení 

  Janečka, Lukáš
  Tato práce pojednává o analýze, návrhu a implementaci zjednodušeného ambulantního informačního systému praktického lékaře komunikujího se systémem IZIP. Při návrhu systému je užita architektura Model-View-Controller, ...
 • Grafický editor simulačních modelů 

  Hořák, Jan
  Tato práce obsahuje úvod do problematiky modelování a simulace pomocí formalismu DEVS. Definuje základní modely (atomický DEVS a složený DEVS), určuje způsob simulace a obsahuje příklady formalismů, které jsou na DEVS ...
 • Knihovna pro práci s databázemi v jazyku PHP 

  Ondra, Martin
  Práce popisuje moderní webový skriptovací jazyk PHP, databázi MySQL a podrobně vysvětluje funkčnost návrhového vzoru Model-View-Controller, který je vhodný pro užití při programování databázově orientované aplikace. Na ...
 • Modernizace informačního systému základní školy 

  Bárta, Michal
  Úkolem práce je modernizace informačního systému základní školy ZŠ Kamenice a jeho komponent. Modernizace se týká analýzy současné aplikace a požadavků na jeho používání, následně navržení struktury nového moderního a ...
 • Návrh a implementace funkčních celků aplikace pro demonstrování metod zpracování obrazu 

  Fadrhonc, Pavel
  Tato práce se zabývá implementací aplikace IMPRODEMO, demonstrující metody zpracování obrazu. Autor použije existující knihovny pro práci s obrazem a implementuje komplexnější aplikaci s moderním uživatelským rozhraním. ...
 • Návrh a implementace nástroje pro formální verifikaci systémů specifikovaných jazykem RT logiky 

  Fiedor, Jan
  Protože komplexnost systémů pořád roste a s tím také riziko výskytu chyb, je potřeba tyto chyby efektivně a spolehlivě opravovat. U řady systémů reálného času tato potřeba platí dvojnásob, jelikož byť jediná chyba může ...
 • Návrhové vzory pro webové aplikace 

  Dudek, Jan
  S nástupem webu se začal objevovat zcela nový typ klient-server aplikací založených na standardních webových technologiích. Tyto technologie jsou dostupné na drtivé většině klientských stanic a není tak nutná instalace ...
 • Refaktorizace síťového forenzního nástroje Netfox Detective 

  Slámová, Hana
  Práce pojednává o návrhových vzorech použitých v síťovém nástroji Netfox Detective. V práci je obsažena jejich analýza a identifikace problémů v jejich implementaci. Dále je popsána implementace unit testů a procesu jejich ...
 • Rezervační a ubytovací systém v Ruby on Rails 

  Hovad, Josef
  Práce je zaměřena na webové informační systémy. Především na použití inženýrských postupů při jejich návrhu a na použití moderních technologií při jejich vývoji, což je demonstrováno na systému zajišťujícím rezervaci ...
 • Systém pro telemarketingovou společnost 

  Dušek, David
  Náplní této práce je návrh a implementace informačního systému pro telemarketingovou společnost. Systém je implementován v jazyce PHP s použitím Zend Frameworku. Použitý framework je v práci důkladně popsán a jsou vysvětleny ...
 • Transformace deskové hry Murbach na počítačovou hru 

  Mikuláštík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá převodem deskové hry na počítačovou hru a její implementací. Shrnuje pravidla původní hry a rozebírá problematiku jejich převodu na pravidla počítačové hry. Popisuje praktické aspekty ...