Now showing items 1-8 of 8

 • Betonová stropní deska - deskový skelet 

  Macháček, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navržení nosné železobetonové lokálně podepřené desky pro stropní konstrukce v druhém nadzemním podlaží nemocnice. K modelování vnitřních sil v konstrukci byl použit software RFEM, výsledky ...
 • Monolitický suterén RD ve svahu 

  Čípek, Luboš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí monolitického suterénu rodinného domu ve Vranově. Součástí práce je průvodní zpráva ke statickému výpočtu a technická zpráva o provádění stavby, vizualizace, ...
 • Most přes řeku Jevišovku 

  Čípek, Luboš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné konstrukce mostu přes řeku Jevišovku na silnici I/53 u Lechovic. Most byl řešen jako deskový s lichoběžníkovým průřezem. Řešení bylo vybráno ze tří variant navržených ...
 • Návrh bodově podepřené desky domu v Olomouci pozemní stavby 

  Velešík, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové bodově podepřené stropní desky 1. NP bytového domu na ulici Litovelská v Olomouci. Statické výpočty vycházejí z vnitřních sil získaných z výpočetního modelu ...
 • Porovnání variant nádrže ČOV z železobetonu a z předpjatého betonu 

  Vařecha, Daniel
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení dvou variant nádrží pro ČOV. Pro porovnání byla navržena nádrž ze železobetonu a nádrž z předpjatého betonu. Součástí práce je průvodní zpráva ke statickému výpočtu a technická ...
 • Vybrané prvky monolitických vícepodlažních objektů 

  Vařecha, Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí vícepodlažní monolitické budovy pro papírny Větřní. Součástí práce je průvodní zpráva ke statickému výpočtu a technická zpráva o provádění stavby, vizualizace, ...
 • Vzduchotechnika budov občanského vybavení 

  Matějíček, Michal
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro bazénovou halu v Karlově Studánce. Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání a upravuje přiváděný vzduch tak, aby byla zajištěna požadovaná teplota a vlhkost ...
 • Železobetonová prefabrikovaná nosná konstrukce 

  Lyčka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posudkem hlavních částí nosného systému montované železobetonové sportovní haly. Mezi navrhované prvky patří předepjatý vazník T-průřezu, sloupy, desky a průběžné průvlaky. Práce obsahuje ...