Now showing items 1-2 of 2

  • Rozdělení a aplikace matic flexibilního prototypového nástroje 

    Rygl, Ondřej
    V dnešní době jsou ceny nástrojů na výrobu prototypů a malých sérií vysoké, stejně jako dodatečné změny v různých nástrojích prodražují finální produkt. Flexibilní nástroj nabízí vhodnou alternativu k výrobě široké škály ...
  • Řešení mechanizmu šroubového zvedáku 

    Blecha, Jan
    Předložená bakalářská práce se zabývá mechanizmem šroubové zvedáku z hlediska základních konstrukčních výpočtů, tak i z hlediska technologie výroby. V následující části je provedeno základní rozdělení dílenských zvedacích ...