Now showing items 1-1 of 1

  • HPV pro městský provoz a seniory 

    Řehánek, Matěj
    Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh vozidla poháněného lidskou silou a následnou pevnostní analýzu navrhnutého rámu. Vozidlo je určeno do městského provozu s ohledem na tělesně postižené osoby a seniory. ...