Now showing items 1-20 of 30

 • Dálkově řízená sonda pro průzkum zatopených krasových oblastí 

  Široký, Daniel
  Předkládaná práce se zabývá návrhem a konstrukcí dálkově řízené sondy pro průzkum zatopených krasových oblastí. Cílem práce je zhotovení cenově přijatelné sondy pro speleologický výzkum. Soustava senzorů a dálkově řízený ...
 • Design aktivního zvedáku pro hendikepované 

  Štigler, Jaroslav
  Tématem této práce je Design aktivního zvedáku pro hendikepované. Návrh přináší nové přístupy k tvarovému řešení pomocí aplikace plastů. Celkové krytování řeší problém agresivního působení současných produktů. Z technického ...
 • Design bezdotykové vodovodní baterie 

  Rozehnalová, Magda
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením designu bezdotykové vodovodní baterie. Při práci jsem využila potenciálu optoelektronických snímačů a vytvořila baterii s bezdotykovým ovládáním teploty vody. Kombinováním moderních ...
 • Design elektrických nůžek na živý plot 

  Brostíková, Amálie
  Tato bakalářská práce se zabývá řešením designu elektrických nůžek na plot.Cílem této práce bylo dosáhnout naprosto nového pojetí tohoto zahradního nářadí, skloubení nejmodernější technologie s kvalitními materiály a ...
 • Design horizontální kmenové pásové pily 

  Homola, Tomáš
  Tématem práce je návrh horizontální kmenové pásové pily, přičemž se práce zabývá především problémy stávajících strojů na trhu. Cílem práce je vytvoření efektivního designu a vyřešení problematických částí, s důrazem na ...
 • Design koupelnového organizátoru 

  Paclík, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem koupelnových nástěnných doplňků pro domácí použití. Řešení návrhu respektuje jasně dané funkce a jednoduchost formy. Důležitý aspekt návrhu je zaručení hygienického standardu a snadné omyvatelnosti. ...
 • Design počítačového tomografu 

  Ronzová, Gabriela
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vlastním návrhem designu výpočetního tomografu, který splňuje základní technické, ergonomické i sociální požadavky a současně přináší nový vzhled a tvarové řešení daného tématu.
 • Design ponorného pozorovacího plavidla 

  Macháčková, Petra
  Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout design ponorného pozorovacího plavidla. Najít inovativní přístup k navrhování a modernizaci v oblasti designu zvoleného tématu. Tato práce ukazuje kreativitu autora a schopnost ...
 • Design projektoru 

  Zvědělík, Libor
  Tato práce řeší proces navrhování projektoru, splňující technologické, konstrukční, funkční a estetické požadavky. K řešení daného problému bylo použito historické, technické a designérské analýzy daného produktu. Výsledkem ...
 • Design přímotopu 

  Groch, Luboš
  Cílem této bakalářské práce je návrh designového řešení přímotopu, který ovšem plně respektuje funkci výrobku. Mým záměrem je posunout navržený přístroj z roviny všedních pomocníků do oblasti luxusnějších přístrojů, avšak ...
 • Design ruční vojenské vícepásmové radiostanice 

  Truhlář, Jonáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním a designovým návrhem vojenské ruční vícepásmové radiostanice. Produkt spadá pod vojenskou výrobu a využití, práce se snaží toto zařazení rozšířit do dalších extrémních povolání, ...
 • Design samoobslužné řezačky na chléb 

  Zbořil, Jan
  Tématem mé bakalářské práce je design samoobslužné řezačky na chléb. Návrh je zaměřen na vylepšení estetické stránky řezačky, ale zároveň přichází i s invenčním ergonomickým a technologickým řešením v oblasti obsluhy stroje ...
 • Design smoothie mixéru 

  Kolaříková, Eva
  Tématem bakalářské práce je design smoothie mixéru pro domácí použití. Cílem je navrhnout originální produkt s ohledem na technické, ergonomické a estetické požadavky.
 • Design stolního lékařského spirometru 

  Monsportová, Kateřina
  Tématem této bakalářské práce je design stolního lékařského spirometru. Hlavním cílem je navrhnout přístroj s inovativním vzhledem a tvarováním, který bude poskytovat komplexní a profesionální vyšetření plic. Práce vychází ...
 • Design stroje na výrobu točené zmrzliny 

  Michalicová, Anežka
  Obsahom tejto diplomovej práce je návrh dizajnu stroja na výrobu točenej zmrzliny stojanového typu určeného do väčších prevádzok. Súčasťou práce je dizajnérska, marketingová a technická analýza. Hlavná časť je venovaná ...
 • Design svěráku 

  Baránek, Jan
  Cílem této práce je design svěráku. Produkt je nejprve analyzován z historického, technického a designérského hlediska. Následně je navržen nový design tohoto produktu, který respektuje ergonomické, technické, estetické a ...
 • Design tavné lepící pistole 

  Zelenitca, Darina
  Tématem této bakalářské práce je design tavné lepící pistole. Práce se zabývá designerskou, technickou a marketingovou analýzou, ze kterých vyplývají slabé a silné stránky produktu. Cílem je navrhnout design, který bude ...
 • Design vysokozdvižného vozíku 

  Vaňková, Jana
  Tato práce se zabývá designem čelního vysokozdvižného vozíku s otočnou kabinou. Návrh je přizpůsoben technickým a ergonomickým aspektům a snaží se o vytvoření originálního designu s určitým výhledem do budoucnosti. Celková ...
 • Koherencí řízený holografický mikroskop s digitální optikou 

  Vavřinová, Jana
  Technologie digitálního mikrozrcátkového systému (DMD, z anglického Digital Micromirror Device) byla vyvinuta zejména pro DLP (Digital Light Processing) projektory , které umožňují promítání obrazu. Po této velmi úspěšné ...
 • Konstrukce dvouosého manipulátoru 

  Soják, Vojtěch
  Tato diplomová práce se věnuje konstrukci dvouosého manipulátoru dle zadaných parametrů. V úvodní kapitole jsou popsány kinematické struktury průmyslových robotů a manipulátorů a jejich pracovní prostory. Dále se práce ...