Now showing items 1-1 of 1

  • Železobetonová nosná konstrukce polyfunkční budovy 

    Borovec, Michael
    Bakalářská práce se zabývá stavbou polyfunkčního domu o čtyřech nadzemních a jednom podzemním podlaží. V podzemním podlaží budou umístěny skladovací kóje pro byty a obchody, v prvním nadzemním patře obchody a ve zbývajících ...