Now showing items 1-2 of 2

  • Kultura organizace, návrhy na zlepšení. 

    Paroulková, Eliška
    Teoretická část diplomové práce vymezuje strukturu organizační kultury, její prvky, typologií, význam a funkci, zdroje organizační kultury a také vztah ke strategií firmy. Dále se věnuje definici žádoucí organizační kultury ...
  • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

    Lišková, Barbora
    Cílem mé bakalářské práce je vypracování návrhů na zlepšení stávající organizační kultury SŽG v Brně. V teoretické části mé práce se věnuji obecným charakteristikám organizační kultury. Praktická část se zabývá samotnou ...