Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingový výzkum 

    Skopalová, Michaela
    Předmětem této diplomové práce je analýza čínského trhu v sektoru otopných těles se záměrem zhodnotit možnost vstupu českého podniku na tento obtížný trh. Na začátku práce jsou shrnuta základní teoretická východiska, která ...
  • Net Present Value Approach: Method for Economic Assessment of Innovation Projects 

    Žižlavský, Ondřej (Elsevier, 2014-12-27)
    This paper is dedicated to the issue of innovative performance measurement. It focuses on techniques that can be employed for evaluation of single innovation project. The framework is based on detailed literature review ...