Now showing items 1-10 of 10

 • DC/AC jednofázový střídač 230 V / 50 Hz / 60 VA pro záložní zdroj s galvanickým oddělením 

  Šoupal, Ondřej
  Cílem této práce je návrh silových, řídících obvodů DC/AC střídače a jeho praktická realizace. Je zde popsán základní princip funkce jednofázového střídače. Práce se dále zaměřuje na návrh LC filtru, kondenzátoru v meziobvodu ...
 • Emulátor HF RFID tagu 

  Neužil, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o základech technologie radiofrekvenční identifikace neboli RFID. Popisuje její princip a využití. Hlavním cílem je návrh emulátoru RFID tagu pro HF pásmo podle normy ISO 15693, který by měl ...
 • Emulátor HF RFID tagu 

  Neužil, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o základech technologie radiofrekvenční identifikace neboli RFID. Popisuje její princip a využití. Hlavním cílem je návrh emulátoru RFID tagu pro HF pásmo podle normy ISO 15693, který by měl ...
 • Expozice fotorezistu přes LCD panel 

  Fiala, Matouš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou zařízení využívající panel s tekutými krystaly pro vytvoření motivu při expozici fotorezistu ultrafialovým zářením. Pro funkční návrh je nezbytné porozumět a chápat jednotlivé ...
 • Hodnocení materiálových a procesních faktorů na DPS metodou smáčecích vah 

  Chloupek, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou smáčecích sil při pájení. Hodnotí materiálové a procesní vlivy na průběhy smáčecích sil. Cílem je nastavení technologických operací vedoucí k maximální kvalitě pájeného spoje.
 • Kompletní návrh výkonového zesilovače ve třídě D 

  Bistrý, Jan
  V této bakalářské práci byl nejprve popsán princip výkonových zesilovačů pracujících ve třídě D. Byla zde provedena charakteristika jednotlivých dílčích bloků. Konkrétně byly popsány jednotlivé varianty řešení těchto ...
 • Návrh a sestavení spínaného zdroje o výkonu 2,5 kW 

  Pospíšilík, Vojtěch
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a sestavením spínaného zdroje o výkonu 2,5kW. Nejprve je zde popsán princip činnosti jednočinného propustného měniče s impulsním transformátorem. Poté je pro tento měnič proveden návrh ...
 • Odstraňovač zubního kamene 

  Šobich, Adam
  Bakalářská práce je zaměřená na systémový návrh odstraňovače zubního kamene pracujícího na frekvenci 27 kHz a dosahujícího intenzity ultrazvuku na hrotu aplikátoru do 5 W.cm-2. V práci je rozebraná problematika zubního ...
 • Prostředky pro automatizaci inteligentních budov, návrh a realizace reléového modulu 

  Bendová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na inteligentní budovy a na jejich automatizaci. Je rozdělena na dvě části – rešeršní a praktickou. Teoretická část práce se zabývá rozdělěním řídících a automatizačních systémů, úsporami ...
 • Využití termochromních systémů pro testování distribuce tepla 

  Klimeš, Jan
  Tato práce se zabývá principy termochromismu a jeho možnými aplikacemi při testování distribuce tepla. Teoreticky jsou zde popsány jednotlivé mechanismy, které umožňují termochromní vlastnosti látek. Zvláštní pozornost je ...