Now showing items 1-17 of 17

 • Analýza tepelných vlastností integrovaných obvodů na systémové úrovni 

  Vaněk, Martin
  Hlavním cílem této práce je shrnout základní poznatky o tématech spojených s teplem, se zaměřením na aplikace v elektrotechnice, a provést měření tepelného odporu pouzder integrovaných obvodů. První část je praktická a ...
 • GSM modul pro FITkit 

  Holinka, Milan
  Výuková platforma FITkit disponuje velkým množstvím komunikačních možností. Rozhraní, která nejsou implementována na hlavní desce kitu, pravidelně přibývají ve formě externích modulů nebo řadičů pracujících v programovatelném ...
 • Konstrukce audio výkonového zesilovače spínané koncepce 

  Macek, Libor
  Tato práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá popisem a vysvětlením obecných principů zesilovačů spínaných koncepcí. V druhé částí práce je praktický návrh zesilovače ve třídě D, popis jednotlivých bloků a ...
 • Osvětlovací jednotka pro výrobu DPS 

  Hybler, Matěj
  Práce se zabývá návrhem mikrokontrolérem řízené osvětlovací jednotky pro výrobu desek plošných spojů za pomoci expozice a následného vyvolání nanesené vrstvy fotorezistního materiálu. Převážná část je věnována návrhu řídící ...
 • Porovnání výsledků modální analýzy desky plošných spojů dosažených výpočtovým a experimentálním modelováním 

  Oplt, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je porovnání výsledků modální analýzy desek plošných spojů bez elektronických komponent, které byly získány při výpočtovém a experimentálním modelováním. Analýzy jsou provedeny pro varianty ...
 • Řídicí obvody výukového laboratorního standu 

  Cejpek, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem schématu a desky plošných spojů pro měnič výukového laboratorního standu, pro potřeby výuky na Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky VUT v Brně.
 • Řízení grafického OLED displeje mikrokontrolérem Atmel 

  Bartošík, Vladislav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací přípravku sloužícího pro řízení OLED displeje Densitron DD-25664GE-1A. Tento displej má rozlišení 256 x 64 pixelů a umožňuje zobrazovat 16 stupňů šedi. Navržený obslužný ...
 • Teploměr využívající platformu FITKit 

  Čižinský, Vojtěch
  Skutečný rozmach v oblasti měření teploty proběhl ve 20. století. Tento obor pronikl téměř do všech oblastí lidské činnosti a usnadnil mnoho výrobních i jiných procesů. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem měřícího ...
 • Univerzální testovací zařízení pro ověření komunikačních parametrů technologie Narrowband IoT 

  Možný, Radek
  Komunikační technologie Narrowband IoT je zástupcem LPWA (Low Power Wide Area)technologií, která svými vlastnostmi cílí na požadavky aplikací internetu věcí pro auto-nomní zasílání měřených dat ze senzorů v místech špatného ...
 • Úsporné zabezpečovací zařízení s modulem (Espressif) ESP8266/ESP32 

  Ondráček, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací úsporného zabezpečovacího zařízení pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení bude detekovat otevření dveří/oken/prostoru pomocí magnetického kontaktu a tuto událost nahlašovat na ...
 • Vestavěná řídicí jednotka pro ovládání laboratorního zařízení 

  Voda, Zbyšek
  Tato práce se zabývá návrhem modulárního řídicího systému pro zařízení Golem používaného pro výzkum léků. Toho je docíleno rozdělením systému do modulů, komunikujících po CAN sběrnici, které mají přesně danou oblast, jež ...
 • Vliv spodního předehřevu při opravách osazených DPS 

  Čechák, Ondřej
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou fyzikálních mechanismů přenosu tepla a souvisejících matematických vztahů a využití této problematiky v technologii spodního předehřevu při opravě desek plošných spojů. Vysvětluje ...
 • Využití 8x8 LED matice a MEMS senzoru pro propagační účely 

  Středa, Jakub
  Hlavním cílem této bakalářská práce je vytvoření ukázkové aplikace pro propagační účely. Jedná se o využití mikrokontroléru ATmega32A, MEMS snímače zrychlení a úhlové rychlosti a 8x8 LED matice s řadičem. Práce je v ...
 • Využití poloautomatického dávkovače ve flexibilní malosériové montáži desek plošných spojů 

  Prikryl, Petr
  Cílem této práce je řešení problematiky uvedení poloautomatického dávkovače Dotmaster do flexibilní malosériové povrchové montáže desek plošných spojů. V první části se práce zabývá úvodem do problematiky procesu dávkování ...
 • Zařízení pro automatické měření voltampérových charakteristik 

  Ondráček, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektronického měřiče voltampérových charakteristik pomocí Wifi modulu ESP32. Zařízení je navrhnuto takovým způsobem, aby bylo schopno proměřit charakteristiku v napěťovém ...
 • Základnová stanice ovládání inteligentního domu 

  Vašek, Jiří
  Tato práce se je zaměřena na návrh embedded systému postaveného na modulu RCM3000 RabbitCore vyvinutého firmou Rabbit. K tomutu modulu byly navrženy a realizovány periferie pro komunikaci s externími zařízeními, kterými ...
 • Zvýšení efektivity výroby na linkách MCA s pájecími roboty 

  Hajný, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zvýšení efektivity výrobních linek s pájecími roboty. V úvodu této práce je popis výrobku a současného procesu. Dále jsou zde varianty konstrukčního řešení pájecích paletek a výběr ...