Now showing items 1-5 of 5

 • Vytápění objektu hotelového typu 

  Duda, Jiří
  Návrh vytápění v objektu hotelu. První část popisuje analýzu objektu a jeho vytápění, teorii tepelného čerpadla a hodnocení soustav s tepleným čerpadlem. V druhé části najdeme dvě varianty technického řešení. Třetí část ...
 • Vytápění objektu hotelového typu plynovým médiem a alternativním zdrojem 

  Byrtus, Miroslav
  Návrh vytápění objektu hotelového typu. První část popisuje analýzu a podrobnější popis zdrojů tepla navržených ve třetí části, což jsou plynové kondenzační kotle, krb a krbová kamna. V druhé části najdeme dvě varianty ...
 • Vytápění objektu plynovou kotelnou a solárním doohřevem vody 

  Jelínek, Ondřej
  Návrh vytápění a ohřevu teplé vody objektu rehabilitačního centra. První část projektu analyzuje zadané téma, problematiku výpočtu tepelných ztrát a návrhu prvků vytápění. Dále se zabývá zdrojem tepla pro vytápění, palivem ...
 • Vytápění objektu pro rekreaci 

  Krahula, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění objektu pro rekreaci a návrh ohřevu teplé vody. Teoretická část práce se zabývá tématem kotlů na pevná paliva a procesem zplyňování. Výpočtová část se zabývá návrhem ...
 • Vytápění polyfunkční budovy 

  Kořenková, Veronika
  Cílem bakalářské práce je představení řešení vytápění polyfunkční budovy. Práce je rozdělena na teoretickou, výpočtovou a projektovou část. V teoretické části se práce zaměřuje na popis armatur otopných soustav. Výpočtová ...