Now showing items 1-2 of 2

  • Systémy se stěnovým vytápěním 

    Bendová, Martina
    Tato práce se zabývá tématem „Systémy se stěnovým vytápěním“. Na toto téma je zpracována teoretická část. Dále experimentální část, která se zabývá měřením stěnového vytápění a porovnáním výsledků se softwarem CalA. Následně ...
  • Vytápění sportovního centra 

    Fuksa, Lukáš
    Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění sportovního centra. Práce se skládá ze třech částí. V první teoretické části se zaobírá možnými způsoby vytápění velkoprostorových a halových objektů. Ve druhé výpočtové ...