Now showing items 1-13 of 13

 • Aplikace pro demonstraci metody Histogram of Oriented Gradients pro detekci objektů 

  Mrázek, Zdeněk
  Cílem této práce je shrnutí teorie, ze které vychází metoda Histogram of oriented gradients a následné zpracování vlastního algoritmu pro demonstraci výpočtu a vizualizace vektorů příznakového deskriptoru HOG, natrénování ...
 • Automatický výběr reprezentativních fotografií 

  Bank, Tomáš
  Tato práce je z oboru počítačového vidění. Zabývá se shlukováním fotografií podle jejich obsahu a dále výběrem dobré reprezentativní fotografie. K dosažení tohoto cíle je v práci popsáno několik metod a přístupů, ze kterých ...
 • Bin Picking a robotické vidění 

  Múčka, Jan
  Cílem této diplomové práce je popsat přístup robotického vidění pro aplikaci Bin Picking a vytvořit aplikaci pro realizaci této úlohy. Tato aplikace bude schopna rozlišit několik zvolených objektů na základě dat z kamery ...
 • Detekce význačných bodů v obraze 

  Čížek, Roman
  Tato práce se zabývá detekcí význačných bodů v obraze. Zaměřuje se především na metodu SIFT, kterou popisuje podrobněji. Obsahem je také implementace SIFT detektoru za pomocí knihovny OpenCV a zhodnocení jeho výsledků.
 • Identifikace 3D objektů pro robotické aplikace 

  Hujňák, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá popisem přístupu robotického 3D vidění pro aplikaci bin picking. Práce se zaměřuje na identifikaci sfér v pointcloudech nasnímaných 3D skenerem a otestování nové metody založené na konformní ...
 • Rozpoznání displeje embedded zařízení 

  Novotný, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá využitím metod strojového učení v oblasti počítačového vidění pro klasifikaci neznámých obrazů. V první části je provedena rešerše dostupných metod strojového učení, jejich limitace a vhodnost ...
 • Systém souborů s velkými bloky 

  Rajman, Jakub
  Diplomová práce pojednává o návrhu a implementaci souborového systému s velkými bloky pro operační systém FreeBSD.  Úvod dokumentu je věnován teoretickému rozboru, který se nejprve zabývá historií, významem a použitím ...
 • Tvarová analýza obrazových dat 

  Kylián, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvarovou analýzou obrazových dat, popisuje tedy metody, techniky a postupy, které k takové analýze vedou. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol – Teoretická, řešení studentské práce a závěr. V ...
 • Tvarová analýza obrazových dat 

  Kylián, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvarovou analýzou obrazových dat, popisuje tedy metody, techniky a postupy, které k takové analýze vedou. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol – Teoretická, řešení studentské práce a závěr. V ...
 • Vyhledání podobných obrázků pomocí popisu barevným histogramem 

  Sailer, Zbyněk
  Práce je postavena na popisu existujících metod vyhledávání podobných obrázků. Obsahuje souhrn způsobů popisu obrazu a kódování globálního i lokálního popisu (SIFT, atd.). Dále se věnuje způsobu efektivního vyhledávání ...
 • Vyhledávání fotografií podle obsahu 

  Dvořák, Pavel
  Tato závěrečná práce se zabývá návrhem aplikace pro rychlé vyhledávání podobných fotografií ve velké databázi desítek až stovek tisíc fotografií. Součástí je návrh způsobu extrakce příznaků a vytvoření slovníku vizuálních ...
 • Vyhledávání podobných CT dat podle obsahu 

  Hošek, Pavel
  Práce se zabývá návrhem a implementací nástroje pro vyhledávaní CT dat podle podobnosti. Zabývá se také porovnáním jednotlivých metod pro vyhledávání CT dat. Využívá knihovny třetích stran pro extrakci různých deskriptorů ...
 • Využití metod tvarové analýzy pro klasifikaci objektů v medicínských obrazech 

  Karela, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvarové analýzy. Popisuje některé postupy a metody, které s touto analýzou souvisí. Práce je rozdělena na teoretickou část, praktickou část a závěr. V teoretické části jsou ...