Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh optimalizace IT infrastruktury 

  Smejkal, Tomáš
  Diplomová práce popisuje moţná řešení optimalizace IT infrastruktury, využitím nových technologií jako jsou cloud computing, virtualizace koncových stanic a poskytování softwaru jako sluţby. Analyzuje současný stav IT ...
 • Návrh tenkého klienta 

  Juhaňák, Filip
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem hardwarové konfigurace a softwarového vybavení nového tenkého klienta, který má v nabídce společnosti OldanyGroup s.r.o. efektivně nahradit tenké klienty zahraničních výrobců, které ...
 • Návrh zlepšení terminálového systému pro výrobní společnost 

  Novotný, Jaroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zlepšení terminálového systému pro výrobní společnost. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části práce je popsána analýza současného systému. Druhá část je zaměřena na návrh ...